De corporatie als herverdeler van welvaart (Achtergrond)

Peter van Os

 

Aan een woningcorporatie worden twee alternatieve bestedingen voorgelegd: de komende vijf jaar bouwt zij jaarlijks 100 sociale huurwoningen; of in diezelfde periode bouwt zij jaarlijks 98 sociale huurwoningen en speelt zodoende geld vrij voor twee fulltime buurtconciërges. Voor corporaties een ongebruikelijke keuze; meestal geeft gewoonte of opportunisme de doorslag bij toedeling van middelen. De meeste woningcorporaties kiezen voetstoots voor het eerste alternatief. Nieuwe werkwijzen en instrumenten kunnen helpen om middelen zodanig te alloceren dat het maatschappelijk effect optimaal is. In dit artikel wordt zo’n nieuwe verdelingsmethodiek beschreven. Wellicht blijkt het tweede alternatief maatschappelijk effectiever.

 

Lees hier het hele artikel.