Achtergrond: Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie

Achtergrond: Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie

Door: Wendy Tan, Melika Levelt en Michiel Stapper

De rol van de burger in ruimtelijke planvorming is in verandering. Althans, dat is de gedachte. Het debat hierover is echter niet nieuw. Al in de jaren zestig ontstond een roep om minder technocratisch en top-down tot plannen te komen. In dit artikel bespreken we hoe de kijk op de participatierol van burgers in de loop van de tijd is veranderd en welke weerslag dat had op de praktijk: is er in de loop van de tijd wezenlijk iets veranderd of is er niets nieuws aan de horizon?

Lees het artikel hier