Bereikbaarheidsonderzoek sterker praktijkgericht

Jan Klinkenberg

Bestuurders staan voor grote uitdagingen om steden op de lange termijn duurzaam bereikbaar te houden. Dit vraagt om een versterkte samenhang van ruimtelijk en bereikbaarheidsbeleid in stedelijke regio’s. Hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke en financiële arrangementen en innovaties noodzakelijk. Met de werkwijze van het initiatief Verbinden van Duurzame Steden komen doorbraken op dit terrein binnen bereik. Bovendien wordt helder hoe met praktijkgericht onderzoek kan worden voorzien in de bestaande kennis- en innovatiebehoefte.EX300

 

Lees hier het hele artikel.