Archeologie en ruimtelijke ordening: een eenzijdig huwelijk?

Johan Teters

 

Archeologie is de laatste jaren een grotere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening. Zo is archeologisch onderzoek bij ruimtelijke
projecten een normaal verschijnsel geworden. De sterkere positie van archeologie heeft geleid tot een betere bescherming van
archeologische waarden in ruimtelijke plannen. Daarbij zorgt archeologie wel voor de nodige moeilijkheden. Welke problemen
spelen er? En is van archeologie een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te verwachten?

 

Lees hier het hele artikel.