Artikel – Havengebied IJmuiden: van handhaving naar ontwikkeling

Door Michel van Wijk

Sinds twee jaar kunnen gemeenten bedrijveninvesteringszones (BIZ) instellen als de ondernemers in het gebied daar voorstander van zijn. In IJmuiden hebben de georganiseerde ondernemers na een periode
waarin het tegengaan van illegale activiteiten en handhaving centraal stond met het instellen
van een BIZ een stap gezet in het ontwikkelingsgerichte beleid voor een schoon,
heel en veilig havengebied. Dat artikel gaat over het proces en de lessen die kunnen
worden geleerd van de eerste Nederlandse BIZ in een havengebied.

Lees hier het hele artikel.