Artikel – Stromen van institutionele verandering

Stromen van institutionele verandering
door Leonie Janssen-Jansen

 

Institutionele verandering speelt een grote rol bij de fundamentele verschuiving in ruimtelijke planning en governance. Hoewel instituties soms gezien worden als obstakels voor deze verandering, is in de planologische wetenschap steeds meer aandacht voor hoe met institutionele verandering en innovatie wordt bijgedragen aan betere kwaliteit van de leefomgeving. In dit artikel wordt betoogd dat het maakbaarheidsdenken daarbij losgelaten moet worden.

 

Lees hier het hele artikel van Leonie Janssen-Jansen.