Benut bestaande stad en netwerk

Nanet Rutten

 

De manier waarop mensen de ruimte beleven en gebruiken verandert. Het daily urban system verschuift naar de regionale schaal tezamen met een toename in de mobiliteit. Hierdoor schiet de capaciteit van het bestaande mobiliteitsnetwerk vaak te kort. Om de bereikbaarheid op regionale schaal te kunnen verbeteren, is het nodig om dit netwerk en de locaties rond dat netwerk beter te benutten. Hoe wordt daar op dit moment aan gewerkt in Nederland? Wat kan er beter? Om inzicht te krijgen in de al dan niet aanwezige koppeling tussen het stedelijke netwerk en het mobiliteitsnetwerk zijn zes stedelijke regio’s onderzocht.

 

Lees hier het hele artikel.