Beoordeling van duurzame ontwerpkeuzes

Arjan van Timmeren, Daniela Maiullari en Marjolein Pijpers-Van Esch – De inrichting van wijken is bepalend voor de energiezuinigheid ervan. Dat vraagt om een nieuwe kijk op het ontwerpen van gebieden waarbij de ruimtelijke structuur, inpassing van groen en duurzaam gedrag van de bewoners samenkomen. De impact van deze samenhangende parameters op duurzaamheid is vaak niet inzichtelijk op voorhand. Door verschillende simulatietools te combineren die zowel externe factoren als de interne ontwerpfactoren samenbrengen kan hier verandering in worden gebracht. Hoe werkt de morfologie samen met duurzame mobiliteit? Is vergroening per defi nitie positief tegen oververhitting? Dit artikel maakt inzichtelijk hoe negatieve effecten door goedbedoelde ontwerpbeslissingen kunnen worden voorkomen. Download hier het hele artikel.