Bereikbaarheid anders bekeken

Sasha Hoogendoorn-Lanser en Nina Schaap

 

Iedere nieuwe verkeersbeleidsnota introduceert nieuwe manieren om bereikbaarheid te meten. Ook de recente Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu introduceert een nieuwe bereikbaarheidsindicator, deze keer gebaseerd op onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Vergeleken met benaderingen die uitgaan van de beschikbare infrastructuur, activiteiten relateren aan ruimte of focussen op beperkingen in tijd en ruimte, scoort de methode van de gegeneraliseerde transportkosten veel beter. Omdat die laatste is gebaseerd op de totale kosten of moeite benodigd voor een verplaatsing, zijn ze relevant voor het beleid, goed te operationaliseren en brengen ze de boodschap helder over.

 

Lees hier het hele artikel.