Jg.45 / Nr.3 / 2012

Interview Fred Hagendoorn

“Geef innovatie een kans”   Fred Hagendoorn was van 1993 tot 2006 marketing directeur bij Toyota en Lexus Nederland. Daarvoor had hij een lange carrière bij Volvo. Vanaf 2004 tot 2010 was hij lid van het platform duurzame mobiliteit, onderdeel van Energie Transitie. Heden werkt hij voor de Stichting Carbon Light Mobility als adviseur om […]

Lees meer →

“Geef innovatie een kans”

 

Fred Hagendoorn was van 1993 tot 2006 marketing directeur bij Toyota en Lexus Nederland. Daarvoor had hij een lange carrière bij Volvo. Vanaf 2004 tot 2010 was hij lid van het platform duurzame mobiliteit, onderdeel van Energie Transitie. Heden werkt hij voor de Stichting Carbon Light Mobility als adviseur om de transitie naar duurzame mobiliteit te stimuleren. Er moeten nog veel stappen genomen worden volgens hem. Focus niet op één vorm, maar maak meerdere ontwikkelingen naast elkaar mogelijk. We spreken hem over de huidige ontwikkelingen; de stand van zaken van elektrisch vervoer, de opkomst van de waterstofauto en de parallellen ertussen.

 

Lees hier het hele interview (door Eva Heinen en Marije Koudstaal).

Lees minder

Kilometerheffing voor zeehavens

Thierry Vanelslander, Christa Sys, Hilde Meersman en Eddy van de Voorde   De Vlaamse regring is voornemens een kilometerheffing in te voeren voor vrachtvervoer. Dit houdt in dat het huidige Eurovignet opgeheven wordt en vervangen wordt door een heffing op basis van gereden afstand. Tegenstanders beweren dat de zeehavens, transportsector en in het bijzonder bepaalde […]

Lees meer →

Thierry Vanelslander, Christa Sys, Hilde Meersman en Eddy van de Voorde

 

De Vlaamse regring is voornemens een kilometerheffing in te voeren voor vrachtvervoer. Dit houdt in dat het huidige Eurovignet opgeheven wordt en vervangen wordt door een heffing op basis van gereden afstand. Tegenstanders beweren dat de zeehavens, transportsector en in het bijzonder bepaalde achterlandtrajecten zullen lijden onder deze kilometerheffing. Het is de vraag of en in hoeverre hier sprake van is.050-SEPROAUTH-02

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Bereikbaarheid anders bekeken

Sasha Hoogendoorn-Lanser en Nina Schaap   Iedere nieuwe verkeersbeleidsnota introduceert nieuwe manieren om bereikbaarheid te meten. Ook de recente Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu introduceert een nieuwe bereikbaarheidsindicator, deze keer gebaseerd op onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Vergeleken met benaderingen die uitgaan van de beschikbare infrastructuur, activiteiten relateren […]

Lees meer →

Sasha Hoogendoorn-Lanser en Nina Schaap

 

Iedere nieuwe verkeersbeleidsnota introduceert nieuwe manieren om bereikbaarheid te meten. Ook de recente Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu introduceert een nieuwe bereikbaarheidsindicator, deze keer gebaseerd op onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Vergeleken met benaderingen die uitgaan van de beschikbare infrastructuur, activiteiten relateren aan ruimte of focussen op beperkingen in tijd en ruimte, scoort de methode van de gegeneraliseerde transportkosten veel beter. Omdat die laatste is gebaseerd op de totale kosten of moeite benodigd voor een verplaatsing, zijn ze relevant voor het beleid, goed te operationaliseren en brengen ze de boodschap helder over.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Denken en handelen in corridors

Paul Chorus   In Nederlandse steden is over het algemeen nog geen sprake van een systematische integratie tussen verstedelijking en openbaar vervoer. Weliswaar kent ook Nederland voorbeelden van integratie van vastgoed- en stationsontwikkeling. Deze beperken zich echter veelal tot stationslocaties, terwijl toonaangevende buitenlandse voorbeelden uitgaan van een integrale strategie die de hele stedelijke regio en […]

Lees meer →

Paul Chorus

 

In Nederlandse steden is over het algemeen nog geen sprake van een systematische integratie tussen verstedelijking en openbaar
vervoer. Weliswaar kent ook Nederland voorbeelden van integratie van vastgoed- en stationsontwikkeling. Deze beperken zich echter veelal tot stationslocaties, terwijl toonaangevende buitenlandse voorbeelden uitgaan van een integrale strategie die de hele stedelijke regio en het openbaar vervoersnetwerk omvat. Tokio is één van de voorbeelden waar de spoorwegcorridor het vertrekpunt vormt voor het opstellen van een integrale gebiedsstrategie. Wat zou de Randstad hiervan kunnen leren?MB2-700

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Het flessenhalseffect voorbij

Patrick Witte   Effectief intermodaal goederenvervoer wordt in veel gevallen belemmerd door het optreden van flessenhalseffecten op transportnetwerken. Kennis van de knelpunten die leiden tot deze flessenhalzen is tot dusver incompleet gebleken. In dit artikel wordt op systematische wijze een inventarisatie van knelpunten in intermodaal goederenvervoer gemaakt, die gevat kan worden in een sectoroverstijgend raamwerk. […]

Lees meer →

Patrick Witte

 

Effectief intermodaal goederenvervoer wordt in veel gevallen belemmerd door het optreden van flessenhalseffecten op transportnetwerken. Kennis van de knelpunten die leiden tot deze flessenhalzen is tot dusver incompleet gebleken. In dit artikel wordt op systematische wijze een inventarisatie van knelpunten in intermodaal goederenvervoer gemaakt, die gevat kan worden in
een sectoroverstijgend raamwerk. Een integrale benadering van deze knelpunten biedt belangrijke nieuwe inzichten voor beleidsmakers en private partijen die zich bezighouden met goederenvervoer in de ruimtelijke praktijk.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Benut bestaande stad en netwerk

Nanet Rutten   De manier waarop mensen de ruimte beleven en gebruiken verandert. Het daily urban system verschuift naar de regionale schaal tezamen met een toename in de mobiliteit. Hierdoor schiet de capaciteit van het bestaande mobiliteitsnetwerk vaak te kort. Om de bereikbaarheid op regionale schaal te kunnen verbeteren, is het nodig om dit netwerk […]

Lees meer →

Nanet Rutten

 

De manier waarop mensen de ruimte beleven en gebruiken verandert. Het daily urban system verschuift naar de regionale schaal tezamen met een toename in de mobiliteit. Hierdoor schiet de capaciteit van het bestaande mobiliteitsnetwerk vaak te kort. Om de bereikbaarheid op regionale schaal te kunnen verbeteren, is het nodig om dit netwerk en de locaties rond dat netwerk beter te benutten. Hoe wordt daar op dit moment aan gewerkt in Nederland? Wat kan er beter? Om inzicht te krijgen in de al dan niet aanwezige koppeling tussen het stedelijke netwerk en het mobiliteitsnetwerk zijn zes stedelijke regio’s onderzocht.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Ruimtelijk beleid om mobiliteitsredenen?

Bert van Wee   De discussie of ruimtelijk beleid gericht op de personenmobiliteit zin heeft, wordt te beperkt gevoerd. Positieve effecten op bereikbaarheid en diverse andere positieve en negatieve effecten blijven vaak buiten beschouwing. Mogelijk is ruimtelijk beleid zelfs zinvol als het geen meetbaar effect heeft op personenmobiliteit. De vraag welk beleid aanbeveling verdient, moet […]

Lees meer →

Bert van Wee

 

De discussie of ruimtelijk beleid gericht op de personenmobiliteit zin heeft, wordt te beperkt gevoerd. Positieve effecten op bereikbaarheid en diverse andere positieve en negatieve effecten blijven vaak buiten beschouwing. Mogelijk is ruimtelijk beleid zelfs zinvol als het geen meetbaar effect heeft op personenmobiliteit. De vraag welk beleid aanbeveling verdient, moet veel breder worden beoordeeld dan alleen op basis van de mobiliteitseffecten. Het verdient de aanbeveling ruimtelijk beleid in onderzoek veel breder te beoordelen dan wat nu gebruikelijk is.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Integraal en snel tekenen en rekenen

Ab Schelling, Ralph Klerkx en Dennis van Lit   Ruimtelijke ordening is een integrale discipline waarbij meerdere sectoren, zoals verkeer, milieu, energie, gezondheid en economie bij elkaar komen. Het planproces wordt momenteel ondersteund met modellen die sectoraal gericht zijn. Verkeersmodellen, luchtkwaliteitsmodellen, geluidsmodellen, energiemodellen, externe veiligheidsmodellen, gezondheidsmodellen en financiële modellen zijn voorbeelden van de sectorale modellen […]

Lees meer →

Ab Schelling, Ralph Klerkx en Dennis van Lit

 

Ruimtelijke ordening is een integrale discipline waarbij meerdere sectoren, zoals verkeer, milieu, energie, gezondheid en economie bij elkaar komen. Het planproces wordt momenteel ondersteund met modellen die sectoraal gericht zijn. Verkeersmodellen, luchtkwaliteitsmodellen, geluidsmodellen, energiemodellen, externe veiligheidsmodellen, gezondheidsmodellen en financiële modellen zijn voorbeelden van de sectorale modellen die worden toegepast. Er is echter nog geen integraal instrument of model dat het integrale proces kan ondersteunen, terwijl daar wel behoefte aan is, zo blijkt in de praktijk. Deze behoefte is de aanleiding voor het ontwikkelen van Urban Strategy.
70-411

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Bereikbaarheidsonderzoek sterker praktijkgericht

Jan Klinkenberg Bestuurders staan voor grote uitdagingen om steden op de lange termijn duurzaam bereikbaar te houden. Dit vraagt om een versterkte samenhang van ruimtelijk en bereikbaarheidsbeleid in stedelijke regio’s. Hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke en financiële arrangementen en innovaties noodzakelijk. Met de werkwijze van het initiatief Verbinden van Duurzame Steden komen doorbraken op dit terrein […]

Lees meer →

Jan Klinkenberg

Bestuurders staan voor grote uitdagingen om steden op de lange termijn duurzaam bereikbaar te houden. Dit vraagt om een versterkte samenhang van ruimtelijk en bereikbaarheidsbeleid in stedelijke regio’s. Hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke en financiële arrangementen en innovaties noodzakelijk. Met de werkwijze van het initiatief Verbinden van Duurzame Steden komen doorbraken op dit terrein binnen bereik. Bovendien wordt helder hoe met praktijkgericht onderzoek kan worden voorzien in de bestaande kennis- en innovatiebehoefte.EX300

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder