Jg.45 / Nr.4 / 2012

Interview Maurits Schaafsma en Joost Wagemakers

“Het traditionele mainportbeleid in een nieuw jasje”   Maurits Schaafsma en Joost Wagemakers zijn werkzaam bij de Schiphol Group en werken aan plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaven. In dit interview wordt gesproken over de ontwikkelingsstrategie, de effecten van de crisis op de ontwikkeling van Schiphol en de parallel met de crisis in […]

Lees meer →

“Het traditionele mainportbeleid in een nieuw jasje”

 

Maurits Schaafsma en Joost Wagemakers zijn werkzaam bij de Schiphol Group en werken aan plannen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaven. In dit interview wordt gesproken over de ontwikkelingsstrategie, de effecten van de crisis op de ontwikkeling van Schiphol en de parallel met de crisis in de jaren tachtig: “We zijn niet zo bang aangelegd”.

 

Lees hier het hele interview (Koen Raats en Jan Duffhues).

Lees minder

Nieuwe vormen van leren in stedelijke vernieuwing

Tineke Lupi, Frank Wassenberg en Koos van Dijken   Kennis over stedelijke vernieuwing blijft hangen in publicaties van onderzoekers en de hoofden van beleidsadviseurs. Daarentegen hebben gebiedsmanagers en andere uitvoerders een schat aan inzicht en ervaring met het werken aan en in wijken. Vooral de praktische kennis kan effectiever worden benut door stedelijke professionals een […]

Lees meer →

Tineke Lupi, Frank Wassenberg en Koos van Dijken

 

Kennis over stedelijke vernieuwing blijft hangen in publicaties van onderzoekers en de hoofden van beleidsadviseurs. Daarentegen hebben gebiedsmanagers en andere uitvoerders een schat aan inzicht en ervaring met het werken aan en in wijken. Vooral de praktische kennis kan effectiever worden benut door stedelijke professionals een kijkje in elkaars keuken te laten nemen. Door het spiegelen van situaties, maatregelen en oplossingen ontstaan nieuwe perspectieven voor de aanpak in de eigen stad.
MB2-702

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Van geen wijken weten?

Robbin-Jan van Duijne   Precies een jaar geleden werd in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam het nationaal debat ‘Van Geen Wijken Weten’ georganiseerd. De fine fleur van professionals uit de wijkaanpak discussieerden met elkaar over het gevoerde corporatiebeleid in kwetsbare wijken. Tijdens dit debat werden kritische vragen gesteld over de manier waarop de woningcorporatie haar […]

Lees meer →

Robbin-Jan van Duijne

 

Precies een jaar geleden werd in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam het nationaal debat ‘Van Geen Wijken Weten’ georganiseerd. De fine fleur van professionals uit de wijkaanpak discussieerden met elkaar over het gevoerde corporatiebeleid in kwetsbare wijken. Tijdens dit debat werden kritische vragen gesteld over de manier waarop de woningcorporatie haar maatschappelijke taak benadert. Daarbij was men het er over eens dat de corporatie inderdaad van geen (uit-)wijken weet bij haar aanpak van kwetsbare wijken. Maar is dit nu wel echt zo?

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Mobiliteitsvoorkeuren: de gebruiker centraal

Paul van de Coevering De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte staat in het teken van een verdere decentralisatie, marktgerichtheid en integratie van het ruimtelijk ordenings- en mobiliteitsbeleid. Decentrale overheden zijn hierbij aan zet om bij nieuwe woningbouwontwikkelingen meer keuzevrijheid te creëren en aan te sluiten bij de toenemende heterogeniteit van woon- en mobiliteitsvoorkeuren van bewoners. Voor […]

Lees meer →

Paul van de Coevering

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte staat in het teken van een verdere decentralisatie, marktgerichtheid en integratie van het ruimtelijk ordenings- en mobiliteitsbeleid. Decentrale overheden zijn hierbij aan zet om bij nieuwe woningbouwontwikkelingen meer keuzevrijheid te creëren en aan te sluiten bij de toenemende heterogeniteit van woon- en mobiliteitsvoorkeuren van bewoners. Voor een betere afstemming tussen mobiliteitsvoorkeuren en de woonomgeving lijkt echter meer nodig dan het bieden van keuzevrijheid alleen.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Over leven met gentrification

Matthijs de Boer en Brian Doucet   Binnen de geografie is gentrification een veelgebruikte term die een ruimtelijk roces van sociaal-economische opwaardering aanduidt. Oorspronkelijk is de term door Glass in 1964 relatief krap gedefinieerd. Sindsdien omvat het een steeds grotere verscheidenheid aan processen. Zo ook grootschalige staatsgeleide herstructureringsprojecten van wijken met daarin voornamelijk sociale huurwoningen. […]

Lees meer →

Matthijs de Boer en Brian Doucet

 

Binnen de geografie is gentrification een veelgebruikte term die een ruimtelijk roces van sociaal-economische opwaardering aanduidt. Oorspronkelijk is de term door Glass in 1964 relatief krap gedefinieerd. Sindsdien omvat het een steeds grotere verscheidenheid aan processen. Zo ook grootschalige staatsgeleide herstructureringsprojecten van wijken met daarin voornamelijk sociale huurwoningen. Echter, weinig is nog bekend over de uitwerking van deze vorm op de oorspronkelijke bewoners van een wijk. In dit artikel wordt daarom een beeld geschetst van de effecten van gentrification gezien door de ogen van sociale huurders die het proces doorleefden in de Utrechtse wijk Ondiep.400-101

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Wat Werkt in de wijk

Jochum Deuten en Paul Doevendans De effecten van interventies in het kader van wijkontwikkeling zijn lang niet altijd helder bij wijkprofessionals. Vaak doen wijkprofessionals wat ze altijd al deden, of ze doen wat ze gehoord hebben dat anderen doen. In de kennisbank Wat Werkt in de Wijk, die sinds kort operationeel is, wordt een perspectief […]

Lees meer →

Jochum Deuten en Paul Doevendans

De effecten van interventies in het kader van wijkontwikkeling zijn lang niet altijd helder bij wijkprofessionals. Vaak doen wijkprofessionals wat ze altijd al deden, of ze doen wat ze gehoord hebben dat anderen doen. In de kennisbank Wat Werkt in de Wijk, die sinds kort operationeel is, wordt een perspectief op een andere wijkprofessionaliteit geschetst: een die systematisch en onderbouwd uitgaat van ‘wat werkt’ en waarin praktijk, beleid en wetenschap met elkaar verbonden worden. Wat Werkt in de Wijk
gaat uit van een waarheid in het midden en professionals met een geweten.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Etnische segregatie op buurtniveau

Aslan Zorlu & Joop Hartog De perceptie dat immigranten sterk geconcentreerd in probleembuurten wonen mist een empirische basis. Slechts een zeer beperkt aandeel van de immigranten woont in buurten waar nagenoeg alleen immigranten wonen. Eenkleurige buurten komen al helemaal nauwelijks voor. Typische Marokkanenbuurten of Antillianenbuurten hebben nauwelijks gewicht in de ruimtelijke verdeling van de immigrantenbevolking. […]

Lees meer →

Aslan Zorlu & Joop Hartog

De perceptie dat immigranten sterk geconcentreerd in probleembuurten wonen mist een empirische basis. Slechts een zeer beperkt aandeel van de immigranten woont in buurten waar nagenoeg alleen immigranten wonen. Eenkleurige buurten komen al helemaal nauwelijks voor. Typische Marokkanenbuurten of Antillianenbuurten hebben nauwelijks gewicht in de ruimtelijke verdeling van de
immigrantenbevolking. Veel integratiebeleid is dus gericht op buurten waar slechts een klein deel van de immigranten in Nederland wonen.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Ontwikkelingsbubbles en planningsdromen (Achtergrond)

Leonie Janssen-Jansen en Merel Mulders   In het Rooilijnthemanummer Gebiedsontwikkeling worden vele crises als -externe- oorzaak van de vastgelopen gebiedsontwikkelingsprojecten aangedragen: de economische crisis, de financiële crisis, de grondexploitatiecrisis, de vastgoedcrisis. Aandacht voor de structurele oorzaken ontbrak grotendeels. Het gaat hier om de ontwikkelingsluchtbellen -luchtkastelen en planningsdromen die het laatste decennium zijn gecreëerd. Zowel marktpartijen […]

Lees meer →

Leonie Janssen-Jansen en Merel Mulders

 

In het Rooilijnthemanummer Gebiedsontwikkeling worden vele crises als -externe- oorzaak van de vastgelopen gebiedsontwikkelingsprojecten aangedragen: de economische crisis, de financiële crisis, de grondexploitatiecrisis, de vastgoedcrisis. Aandacht voor de structurele oorzaken ontbrak grotendeels. Het gaat hier om de ontwikkelingsluchtbellen -luchtkastelen en planningsdromen die het laatste decennium zijn gecreëerd. Zowel marktpartijen als gemeenten zuchten nu onder de financiële gevolgen en zoeken naarstig naar een oplossing, vooral op de korte termijn. Maar hoe wordt dit in verband gebracht met het langetermijnperspectief?

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder