Jg.45 / Nr.5 / 2012

Interview Zef Hemel

Een nieuwe vorm van planning? Hoe verhoudt dat zich tot de stad als brein? Zef Hemel, adjunct-directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam gebruikt deze metafoor voor de stad. Hij hield zijn inaugurele rede voor het hoogleraarschap van de Wibautleerstoel op 13 september. Een vijfjarige leerstoel die invulling moet geven aan de […]

Lees meer →

Een nieuwe vorm van planning? Hoe verhoudt dat zich tot de stad als brein? Zef Hemel, adjunct-directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam gebruikt deze metafoor voor de stad. Hij hield zijn inaugurele rede voor het hoogleraarschap van de Wibautleerstoel op 13 september. Een vijfjarige leerstoel die invulling moet geven aan de grootstedelijke vraagstukken waarvoor Amsterdam nu staat. Een bijna filosofische dialoog met de hoogleraar, opgetekend vlak voor zijn inaugurele rede.

 

Lees hier het hele interview (door Jan Duffhues en Marije Koudstaal).

Lees minder

Gelderse aanpak regionale woningbouwverdeling

Nick Smit en Leonie Janssen-Jansen   Veel gemeenten kampen met een te grote plancapaciteit voor woningbouw, nieuwe kantoren, bedrijventerreinen en winkelcentra, terwijl er soms tegelijkertijd al sprake is van leegstand. Het planaanbod is groter dan de verwachte vraag. In Rooilijn nummer 4 van dit jaar schetsten Leonie Janssen-Jansen en Merel Mulders de achtergronden van het […]

Lees meer →

Nick Smit en Leonie Janssen-Jansen

 

Veel gemeenten kampen met een te grote plancapaciteit voor woningbouw, nieuwe kantoren, bedrijventerreinen en winkelcentra, terwijl er soms tegelijkertijd al sprake is van leegstand. Het planaanbod is groter dan de verwachte vraag. In Rooilijn nummer 4 van dit jaar schetsten Leonie Janssen-Jansen en Merel Mulders de achtergronden van het probleem van de overprogrammering. Maar wat is de oplossing? Dit artikel gaat in op hoe de provincie Gelderland in twee regio’s inzet op het herprogrammeren van de woningbouw.
MB2-703

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Gebrand door een merk

Monte Könings   Aan de zonnige kant van het IJ is gepoogd door een samenwerking met alle belanghebbenden om het beeld van het gebied in Amsterdam-Noord, nu genaamd Overhoeks, radicaal te veranderen. Vanaf 2005 wordt er gebouwd aan een nieuw stedelijk gebied met diverse woningtypen. De nadruk ligt echter op luxe koopwoningen waardoor het gebied […]

Lees meer →

Monte Könings

 

Aan de zonnige kant van het IJ is gepoogd door een samenwerking met alle belanghebbenden om het beeld van het gebied in Amsterdam-Noord, nu genaamd Overhoeks, radicaal te veranderen. Vanaf 2005 wordt er gebouwd aan een nieuw stedelijk gebied met diverse woningtypen. De nadruk ligt echter op luxe koopwoningen waardoor het gebied een hele nieuwe weg inslaat. De vraag is of door dit brandingproces het oude imago van de wijk afgeschud kan worden en het beeld van de nieuwe bewoners overeen gaat komen met de geplande kwaliteiten.

 

Lees hier het hele artikel.

 

 

Lees minder

De wijk en het waterfront

Lieke Reinders en Eva Bosch   Menging en differentiatie. Het zijn buzzwoorden in de politiek van stedelijke herontwikkeling. Maar hoe doen mensen dat: samenleven in een gemengde wijk? Antropologisch onderzoek in een gentrificatiewijk in Zaanstad laat zien hoe de leefwerelden van gevestigden en nieuwkomers zich tot elkaar verhouden. Het proces van gentrificatie gaat over harde […]

Lees meer →

Lieke Reinders en Eva Bosch

 

Menging en differentiatie. Het zijn buzzwoorden in de politiek van stedelijke herontwikkeling. Maar hoe doen mensen dat: samenleven in een gemengde wijk? Antropologisch onderzoek in een gentrificatiewijk in Zaanstad laat zien hoe de
leefwerelden van gevestigden en nieuwkomers zich tot elkaar verhouden. Het proces van gentrificatie gaat over harde knikkers en stenen, maar geeft vooral ook inzicht in de sociaalculturele praktijken waarmee mensen een wijk tot thuis maken.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Baas in eigen BOG

Joost Nicasie en Ellen Borgmeijer   Beleidsbepalers erkennen steeds meer dat bedrijfspanden essentieel zijn om diversiteit in wijken te waarborgen. Sterker nog: het algemeen besef groeit dat ze de pareltjes in de buurt zouden moeten zijn. Bedrijfspanden geven kleur aan een buurt, zijn beeldbepalend in een wijk en kunnen onderdak bieden aan een keur van […]

Lees meer →

Joost Nicasie en Ellen Borgmeijer

 

Beleidsbepalers erkennen steeds meer dat bedrijfspanden essentieel zijn om diversiteit in wijken te waarborgen. Sterker nog: het algemeen besef groeit dat ze de pareltjes in de buurt zouden moeten zijn. Bedrijfspanden geven kleur aan een buurt, zijn beeldbepalend in een wijk en kunnen onderdak bieden aan een keur van voorzieningen. Zorgvuldig en deskundig beheerde bedrijfspanden zorgen voor een positieve waardeontwikkeling van het woningbezit in een buurt. Helaas zijn bedrijfspanden vaak eerder rotte kiezen dan pareltjes.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Duurzaam voedselbeleid faalt door verkokering

Harm Harmsen   Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voorheen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft beleid ontwikkeld met als doel verduurzaming van onze voedselproductie en consumptie. Het ministerie poogt gemeenten te stimuleren om een actieve rol op te pakken binnen het beleidsthema Duurzaam Voedsel en zo bij te dragen aan lokale netwerkvorming rond […]

Lees meer →

Harm Harmsen

 

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voorheen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft beleid ontwikkeld met als doel verduurzaming van onze voedselproductie en consumptie. Het ministerie poogt gemeenten te stimuleren om een actieve rol op te pakken binnen het beleidsthema Duurzaam Voedsel en zo bij te dragen aan lokale netwerkvorming rond dit
beleidsthema. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het beleid is op dit moment vooral gebaseerd op inzet van het communicatief instrument richting gemeenten en heeft in de praktijk echter geen enkel effect. De vraag is daarom of het ministerie wel het juiste beleidsinstrument inzet.70-410

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort

Gerard Smit en Remco Barkhuis   Haven Amsterdam moet als gebiedsbeheerder en -ontwikkelaar rekening houden met de Flora- en faunawet. Het onverwachts opduiken van pioniers als de rugstreeppad en orchideeën op plaatsen waar nieuwe bedrijvigheid wordt ontwikkeld kan leiden tot vertraging van werkzaamheden en ad-hocmaatregelen ten behoeve van een ontheffing. Sinds 2007 beschikt de haven […]

Lees meer →

Gerard Smit en Remco Barkhuis

 

Haven Amsterdam moet als gebiedsbeheerder en -ontwikkelaar rekening houden met de Flora- en faunawet. Het onverwachts opduiken van pioniers als de rugstreeppad en orchideeën op plaatsen waar nieuwe bedrijvigheid wordt ontwikkeld kan leiden tot vertraging van werkzaamheden en ad-hocmaatregelen ten behoeve van een ontheffing. Sinds 2007 beschikt de haven over een generieke ontheffing voor activiteiten in het gehele havengebied: ontheffingen hoeven niet meer per project aangevraagd
te worden. De generieke ontheffing geeft procedurele zekerheid én een betere waarborging van de instandhouding van strikt beschermde soorten.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Bestuurbaarheid corporaties onderzocht (Achtergrond)

Jan Veuger   Iedereen heeft wel een mening over corporaties. Maar een duidelijk beeld over hoe het functioneren van corporaties moet worden beoordeeld ontbreekt. Hoe moeten we de maatschappelijk waarde van het vastgoed waarderen? En op welke wijze kunnen corporaties sturen op maatschappelijke waarde? Als het corporaties lukt om toegang te krijgen tot een competitieve […]

Lees meer →

Jan Veuger

 

Iedereen heeft wel een mening over corporaties. Maar een duidelijk beeld over hoe het functioneren van corporaties moet worden beoordeeld ontbreekt. Hoe moeten we de maatschappelijk waarde van het vastgoed waarderen? En op welke wijze kunnen corporaties sturen op maatschappelijke waarde? Als het corporaties lukt om toegang te krijgen tot een competitieve strategie moet het lukken om de druk van stakeholders te weerstaan. Met behulp van Corporate Real Estate Management kan hier door corporaties bewust op worden gekoerst.

 

Lees hier het hele artikel

Lees minder