Jg.45 / Nr.6 / 2012

Interview Ben van Essen

“We moeten zowel de ontkenning als het doemdenken van krimp voorbij: het is tijd om aan te pakken” Ben van Essen is lid van het landelijk bestuur van de Vereniging van Kleine Kernen en strateeg bij de provincie Limburg. Het krimpvraagstuk staat prominent op de Limburgse agenda. De huidige ideeën en beleidsinstrumenten staan nog in […]

Lees meer →

“We moeten zowel de ontkenning als het doemdenken van krimp voorbij: het is tijd om aan te pakken”

Ben van Essen is lid van het landelijk bestuur van de Vereniging van Kleine Kernen en strateeg bij de provincie Limburg. Het krimpvraagstuk staat prominent op de Limburgse agenda. De huidige ideeën en beleidsinstrumenten staan nog in het teken van groei. Denk eraan om het geld en de moeite in de goede richting te brengen, is zijn advies.

 

Lees hier het hele interview (door Albertine van Diepen en Koen Raats).

Lees minder

Niet wakker liggen over waterbedeffecten

Reinout Kleinmans, Hanneke Posthumus en Gideon Bolt   In Nederland zijn veel achterstandswijken opgeknapt door de woningvoorraad te herstructureren. Hoewel de leefbaarheid in deze wijken vaak is verbeterd, zijn er zorgen over de negatieve bijwerkingen van sloop en nieuwbouw. Zo zouden sociale problemen domweg van de ene naar de andere wijk worden verplaatst. Deze ‘waterbedeffecten’ […]

Lees meer →

Reinout Kleinmans, Hanneke Posthumus en Gideon Bolt

 

In Nederland zijn veel achterstandswijken opgeknapt door de woningvoorraad te herstructureren. Hoewel de leefbaarheid in deze wijken vaak is verbeterd, zijn er zorgen over de negatieve bijwerkingen van sloop en nieuwbouw. Zo zouden sociale problemen domweg van de ene naar de andere wijk worden verplaatst. Deze ‘waterbedeffecten’ zijn veelbesproken, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Recent Nederlands onderzoek naar deze effecten laat echter zien dat herstructurering niet tot ongewenste probleemverplaatsing op grote schaal leidt. Wel zijn er aanwijzingen voor kleinschalige waterbedeffecten.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Dorpsvoorzieningen in tijden van krimp

Lotte Vermeij   Door de demografische krimp laait het voorzieningendebat weer op. Gemeenten in krimpregio’s maken plannen voor het combineren van voorzieningen op centrale locaties. Een deel van de bewoners ziet het verdwijnen van hun schaarse dorpsvoorzieningen als schakel in een neerwaartse spiraal en verzet zich tegen sluiting. Hoe is het eigenlijk gesteld met het […]

Lees meer →

Lotte Vermeij

 

Door de demografische krimp laait het voorzieningendebat weer op. Gemeenten in krimpregio’s maken plannen voor het combineren van voorzieningen op centrale locaties. Een deel van de bewoners ziet het verdwijnen van hun schaarse dorpsvoorzieningen als schakel in een neerwaartse spiraal en verzet zich tegen sluiting. Hoe is het eigenlijk gesteld met het aanbod van dorpsvoorzieningen in krimpregio’s? En hoe ontwikkelt dit aanbod zich?200-120

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Hybride stad en Het Nieuwe Winkelen

Kees Jansen   Steden staan sterk onder invloed van technologische ontwikkelingen. Tegenwoordig is deze invloed meer indirect dan direct: nieuwe technologieën, zoals mobiel internet, zijn vooral van invloed op het gedrag van mensen en daarmee indirect op de ruimtelijke omgeving. De virtuele wereld wordt als invloedrijke dimensie steeds groter naast de dimensie van de ruimtelijke […]

Lees meer →

Kees Jansen

 

Steden staan sterk onder invloed van technologische ontwikkelingen. Tegenwoordig is deze invloed meer indirect dan direct: nieuwe technologieën, zoals mobiel internet, zijn vooral van invloed op het gedrag van mensen en daarmee indirect op de ruimtelijke omgeving. De virtuele wereld wordt als invloedrijke dimensie steeds groter naast de dimensie van de ruimtelijke stad en het dagelijkse, fysieke leven van mensen. Er ontstaan hybride steden waar stad, mens en virtuele wereld onlosmakelijk met elkaar in verbinding staan. Wat is de invloed van de hybride stad op winkelgebieden?

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Check-in-stedenbouw

Joop de Boer en Jeroen Beekmans   De populaire locatiegebonden app Foursquare geeft gebruikers de mogelijkheid om in te checken op locaties die zij bezoeken. Dit check-in gedrag van de Foursquare gebruikers levert interessante realtime informatie op over het gebruik en de waardering van plekken in de stad. Uit onderzoek blijkt dat Foursquare gebruikers te […]

Lees meer →

Joop de Boer en Jeroen Beekmans

 

De populaire locatiegebonden app Foursquare geeft gebruikers de mogelijkheid om in te checken op locaties die zij bezoeken. Dit check-in gedrag van de Foursquare gebruikers levert interessante realtime informatie op over het gebruik en de waardering van plekken in de stad. Uit onderzoek blijkt dat Foursquare gebruikers te karakteriseren zijn als zogenaamde early adopters, voorlopers bij het adopteren van vernieuwingen. Dit houdt in dat hun gedrag en voorkeuren leidend zijn voor de wensen en patronen van een veel grotere groep. Valt de ontwikkeling van de stad in kaart te brengen en te voorspellen door het analyseren van Foursquaregebruik?

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Spelen met modellen

Geertje Bekebrede, Ellen van Bueren en Marco te Brömmelstroet   Dat gebruik van kennis tot betere plannen leidt is een logische en verleidelijke gedachte die experts al sinds jaar en dag aanspoort om hun kennis toegankelijk te maken voor planners. Met de opkomst van digitale technologieën lijken planning en besluitvorming op basis van veelomvattende modellen, […]

Lees meer →

Geertje Bekebrede, Ellen van Bueren en Marco te Brömmelstroet

 

Dat gebruik van kennis tot betere plannen leidt is een logische en verleidelijke gedachte die experts al sinds jaar en dag aanspoort om hun kennis toegankelijk te maken voor planners. Met de opkomst van digitale technologieën lijken planning en besluitvorming op basis van veelomvattende modellen, liefst gevoed met real-time informatie, binnen handbereik. In serious games kunnen planners en besluitvormers leren hoe deze technologieën en modellen hen kunnen helpen besluiten te nemen. Dit artikel laat aan de hand van een aantal spellen zien hoe serious gaming planprocessen kan ondersteunen en wat de mogelijke rol van de computer daarbij is.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Verfbommen en stenen in Berlijn

Cody Hochstenbach   In juni 2012 werd in Berlijn een nieuw geopend café in de achterstandswijk Neukölln bekogeld met verfbommen en stenen. De daders zijn onbekend, maar vast staat dat dit een uiting van onvrede over toenemende gentrification was. Wijkbewoners voelen zich steeds meer vervreemd van hun buurt omdat deze wordt omgebouwd om te voldoen […]

Lees meer →

Cody Hochstenbach

 

In juni 2012 werd in Berlijn een nieuw geopend café in de achterstandswijk Neukölln bekogeld met verfbommen en stenen. De daders zijn onbekend, maar vast staat dat dit een uiting van onvrede over toenemende gentrification was. Wijkbewoners voelen zich steeds meer vervreemd van hun buurt omdat deze wordt omgebouwd om te voldoen aan de eisen van een internationale middenklasse. Het wijkgerichte overheidsprogramma Sociale Stad is hierbij volgens velen een ordinaire poging om het verdringen van een armere bevolking naar de stadsranden te rechtvaardigen. Sociale problemen blijven echter onverminderd voortbestaan.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

De corporatie als herverdeler van welvaart (Achtergrond)

Peter van Os   Aan een woningcorporatie worden twee alternatieve bestedingen voorgelegd: de komende vijf jaar bouwt zij jaarlijks 100 sociale huurwoningen; of in diezelfde periode bouwt zij jaarlijks 98 sociale huurwoningen en speelt zodoende geld vrij voor twee fulltime buurtconciërges. Voor corporaties een ongebruikelijke keuze; meestal geeft gewoonte of opportunisme de doorslag bij toedeling […]

Lees meer →

Peter van Os

 

Aan een woningcorporatie worden twee alternatieve bestedingen voorgelegd: de komende vijf jaar bouwt zij jaarlijks 100 sociale huurwoningen; of in diezelfde periode bouwt zij jaarlijks 98 sociale huurwoningen en speelt zodoende geld vrij voor twee fulltime buurtconciërges. Voor corporaties een ongebruikelijke keuze; meestal geeft gewoonte of opportunisme de doorslag bij toedeling van middelen. De meeste woningcorporaties kiezen voetstoots voor het eerste alternatief. Nieuwe werkwijzen en instrumenten kunnen helpen om middelen zodanig te alloceren dat het maatschappelijk effect optimaal is. In dit artikel wordt zo’n nieuwe verdelingsmethodiek beschreven. Wellicht blijkt het tweede alternatief maatschappelijk effectiever.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder