Jg.46 / Nr.1 / 2013

Interview Arjan Bregman

Arjan Bregman is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de huidige ruimtelijke regelgeving. Hij werkt voor het Instituut voor Bouwrecht en hij bekleedt sinds 2010 een leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de UvA voor de Amsterdam School of Real Estate. Daarnaast heeft hij een eigen adviespraktijk die gericht is op strategische en juridische vragen bij gebiedsontwikkeling. […]

Lees meer →

Arjan Bregman is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de huidige ruimtelijke regelgeving. Hij werkt voor het Instituut voor Bouwrecht en hij bekleedt sinds 2010 een leerstoel Gebiedsontwikkeling aan de UvA voor de Amsterdam School of Real Estate. Daarnaast heeft hij een eigen adviespraktijk die gericht is op strategische en juridische vragen bij gebiedsontwikkeling. Een aardige combinatie van werkzaamheden met als gemeenschappelijke motivatie: “Hoe kunnen we in Nederland generiek en op projectniveau gebiedsontwikkeling nog een stukje op weg helpen? Vooral in deze moeilijke tijd.”

 

Lees hier het hele interview (door Tim van der Moer en Iris Roodheuvel).

Lees minder

Duitse lessen voor CPO in Nederland

Mark Zandvoort, Rens Baltus en Ward Rauws   De aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap groeit. Burgers verlangen meer invloed op het ontwerp van hun woning en woonomgeving en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt hiervoor kansen. Uit een analyse van tien Duitse en Nederlandse cases blijkt dat projecten sterk van elkaar verschillen. Die diversiteit is terug te […]

Lees meer →

Mark Zandvoort, Rens Baltus en Ward Rauws

 

De aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap groeit. Burgers verlangen meer invloed op het ontwerp van hun woning en woonomgeving en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt hiervoor kansen. Uit een analyse van tien Duitse en Nederlandse cases blijkt dat projecten sterk van elkaar verschillen. Die diversiteit is terug te voeren op twee belangrijke drijfveren van
bewoners om mee te doen: samen wonen en samen bouwen. Cruciaal voor het slagen van een project is dat bewoners werkelijk de vrijheid krijgen om hun idealen te realiseren. Duitse voorbeelden laten zien dat architecten daarbij een sleutelrol kunnen spelen.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Werken met droomscenario’s

Klaas Mulder   Zeven jaar geleden beraadde de gemeente Woensdrecht zich op haar toekomst. Input uit de gemeenschap werd door ambtenaren vertaald in drie droomscenario’s voor de toekomst. Scherp inzicht in de kwaliteiten van de dorpen droeg bij aan constructieve contacten met het bedrijfsleven en hogere overheden. Werkgelegenheid werd behouden en krimp vooralsnog voorkomen. Een […]

Lees meer →

Klaas Mulder

 

Zeven jaar geleden beraadde de gemeente Woensdrecht zich op haar toekomst. Input uit de gemeenschap werd door ambtenaren
vertaald in drie droomscenario’s voor de toekomst. Scherp inzicht in de kwaliteiten van de dorpen droeg bij aan constructieve
contacten met het bedrijfsleven en hogere overheden. Werkgelegenheid werd behouden en krimp vooralsnog voorkomen. Een verhaal over de methodiek van droomscenario’s en Woensdrechtse dromen die waar werden.C_TADM51_731

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Archeologie en ruimtelijke ordening: een eenzijdig huwelijk?

Johan Teters   Archeologie is de laatste jaren een grotere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening. Zo is archeologisch onderzoek bij ruimtelijke projecten een normaal verschijnsel geworden. De sterkere positie van archeologie heeft geleid tot een betere bescherming van archeologische waarden in ruimtelijke plannen. Daarbij zorgt archeologie wel voor de nodige moeilijkheden. Welke problemen […]

Lees meer →

Johan Teters

 

Archeologie is de laatste jaren een grotere rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening. Zo is archeologisch onderzoek bij ruimtelijke
projecten een normaal verschijnsel geworden. De sterkere positie van archeologie heeft geleid tot een betere bescherming van
archeologische waarden in ruimtelijke plannen. Daarbij zorgt archeologie wel voor de nodige moeilijkheden. Welke problemen
spelen er? En is van archeologie een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te verwachten?

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

De waarde van een schoolgebouw

Dirk Kootstra en Jan Veuger   Zou het niet verantwoord zijn om extra middelen aan de huisvesting van basisonderwijs te besteden als dit een positief effect op de waarde van het gebouw heeft? Vanuit die gedachte is een waarderingsmethodiek voor schoolgebouwen ontwikkeld die de meerwaarde van extra investeringen inzichtelijk maakt. Bij de bouw van een […]

Lees meer →

Dirk Kootstra en Jan Veuger

 

Zou het niet verantwoord zijn om extra middelen aan de huisvesting van basisonderwijs te besteden als dit een positief effect op de waarde van het gebouw heeft? Vanuit die gedachte is een waarderingsmethodiek voor schoolgebouwen ontwikkeld die de meerwaarde van extra investeringen inzichtelijk maakt. Bij de bouw van een school worden allerlei keuzes gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld
installaties en ruimtegebruik. Een gebrek aan financiële middelen zorgt ervoor dat deze keuzes niet altijd tot het best mogelijke gebouw leiden.70-461

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Slimme systemen faciliteren lokale energieopwekking

Albert van den Noord, Martijn Maandag en Rudy Rooth   Het Nederlandse energiesysteem en dat van vele andere landen gaat de komende jaren op de schop. Om op een duurzame wijze aan onze energievraag te voldoen moeten meer duurzame energiebronnen worden ingepast. Dat kan op korte termijn al grote gevolgen hebben. Zo worden zonnepanelen steeds […]

Lees meer →

Albert van den Noord, Martijn Maandag en Rudy Rooth

 

Het Nederlandse energiesysteem en dat van vele andere landen gaat de komende jaren op de schop. Om op een duurzame wijze aan onze energievraag te voldoen moeten meer duurzame energiebronnen worden ingepast. Dat kan op korte termijn al grote gevolgen hebben. Zo worden zonnepanelen steeds goedkoper en daarmee aantrekkelijker om te installeren. De inpassing van decentrale opwekkers in ons energiesysteem heeft echter een keerzijde: de zon schijnt en de wind waait immers niet altijd wanneer er vraag is naar elektriciteit. Om vraag en aanbod van elektriciteit goed op elkaar te laten aansluiten is intelligentie nodig in het energiesysteem.

 

Lees hier het hele artikel.

Lees minder

Stedelijke vernieuwing en sociale jaloezie (achtergrond)

Ineke Teijmant   Stedelijke vernieuwing gericht op het verbeteren van buurten zou theoretisch geen verliezers moeten kennen. Toch wordt er heel wat geklaagd. Linkse politici weten niet goed om te gaan met het begrip gentrification en niet alle oorspronkelijke bewoners zijn even blij met hun opgeknapte buurt. Het is niet goed of het deugt niet. […]

Lees meer →

Ineke Teijmant

 

Stedelijke vernieuwing gericht op het verbeteren van buurten zou theoretisch geen verliezers moeten kennen. Toch wordt er heel wat geklaagd. Linkse politici weten niet goed om te gaan met het begrip gentrification en niet alle oorspronkelijke bewoners zijn even blij met hun opgeknapte buurt. Het is niet goed of het deugt niet. Zowel het verval als de vernieuwing vormt een bedreiging. De komst van migranten tastte de status van hun buurt aan en gentrifiers worden met argusogen bekeken. Hebben zij gelijk, zijn de oorspronkelijke bewoners de verliezers van de stedelijke vernieuwing? Gaat gentrification altijd gepaard met sociale verdringing, zoals de definitie voorschrijft, of is het begrip aan vervanging toe?

 

Lees hier het hele artikel

Lees minder