Jg.46 / Nr.4 / 2013

Redactioneel

Klimaatadaptatie   Veerkrachtigheid of resilience is een nieuw modewoord in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Het is afkomstig uit de biologische wetenschap, waarin gezocht wordt naar de mechanismen die ecosystemen laten herstellen van soms abrupte veranderingen in de context. Denk aan een aardbeving of overstroming. In de wereld van de ruimtelijke ordening staan tegenwoordig […]

Lees meer →

Klimaatadaptatie

 

Veerkrachtigheid of resilience is een nieuw modewoord in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Het is afkomstig uit de biologische wetenschap, waarin gezocht wordt naar de mechanismen die ecosystemen laten herstellen van soms abrupte veranderingen in de context. Denk aan een aardbeving of overstroming. In de wereld van de ruimtelijke ordening staan tegenwoordig twee onderwerpen volop in de belangstelling die eufemistisch gezien kunnen worden als een relevante verandering van de context: de wereldwijde economische crisis en de mondiale klimaatcrisis. Allebei complexe problemen met korte en lange termijn gevolgen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Alhoewel er rondom klimaatverandering een kleine groep sceptici overblijf, vind ik het veilig te stellen dat beide crises door de mens zijn veroorzaakt. Ze zijn te wijten aan een kortzichtig en weinig duurzaam kapitalistisch systeem.

 

Dit themanummer gaat over de vraag hoe we, met ruimtelijke maatregelen, kunnen inspelen op een veranderend klimaat. Een kenmerk van klimaatverandering is de verwachte grotere blootstelling aan hevige klimaatturbulenties in de vorm van stortregens, overstromingen, maar ook hittegolven en langdurige droogte. Het vraagstuk van klimaatadaptatie gaat veel verder dan een technisch debat over ontwerpoplossingen, het heeft tal van politieke dimensies. Juist in een tijd van economische crisis – die andere veranderende context – is de vraag hoeveel we over hebben voor dergelijke lange termijn doelen. En op welk ruimtelijk schaalniveau we moeten interveniëren.

 

Klimaatadaptatie gaat over het omgaan met en deels verminderen van risico’s. Om veiligheid te vergroten, droge voeten te houden en te zorgen dat ons laaggelegen land economisch kan blijven functioneren. Kortom, hoe we meer veerkrachtig kunnen zijn wanneer zoiets ons overkomt. Het is gevaarlijk wanneer discussies over adaptatie en veerkrachtigheid meer fundamentelere vraagstukken over de transitie naar een groene economie en klimaatmitigatie – het voorkomen van verdere opwarming van de aarde – verdringen. Klimaatadaptatie is wenselijk en noodzakelijk, een transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk.

 

Deze Rooilijn is tot stand gekomen met fnanciële steun van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.

 

Stan Majoor

Hoofdredacteur Rooilijn

Lees minder