Jg. 52 / Nr. 1 / 2019

Redactioneel – Sturen en loslaten

Redactioneel Sturen en loslaten Recent kondigde het kabinet aan de regie te nemen over stedelijke ontwikkeling en mobiliteit in de Randstad. Ruimtelijke ordening terug in de boardroom van het landsbestuur, wie had dat gedacht? Kennelijk zijn sommige ruimtelijke opgaven toch te groot om helemaal aan decentrale overheden en burgers toe te vertrouwen. Er is regie […]

Lees meer →

Redactioneel

Sturen en loslaten

Recent kondigde het kabinet aan de regie te nemen over stedelijke ontwikkeling en mobiliteit in de Randstad. Ruimtelijke ordening terug in de boardroom van het landsbestuur, wie had dat gedacht? Kennelijk zijn sommige ruimtelijke opgaven toch te groot om helemaal aan decentrale overheden en burgers toe te vertrouwen. Er is regie nodig. En geld. Maar als investeringsdenken de overhand krijgt in ruimtelijke ontwikkeling, komt de maatschappelijke waarde van de stad in het gedrang – zie het signalement van de Rechtvaardige Stad. Ik ben benieuwd hoe dat afloopt bij infrastructuurprojecten.

Sturing en regie van bovenaf kan bovendien het vinden van oplossingen in de weg zitten, lezen we in dit nummer. Sturing op verdichting én duurzaam bouwen maakt de gemiddelde projectontwikkeling
er niet sneller op. Strenger optreden tegen illegale bewoning zet mensen op straat die zich eerder in de rafelranden van onderhuur en illegale bewoning toch nog een tijdelijk dak boven het hoofd wisten te
organiseren. Ook het landelijk dichttimmeren van de inkomensgrens waaronder iemand recht heeft op een woning in de sociale huursector, verhindert lokaal maatwerk voor het waarborgen van toegankelijkheid van de woningmarkt. Tegelijkertijd zijn regels er niet voor niets: ze zijn
de uitkomst van  en zoektocht naar het behalen van maatschappelijke doelen en het beschermen van achterliggende waarden.

Helaas komen in de praktijk bij het behalen van doelen op het ene vlak, waarden op een ander vlak in het geding. Hoe kan, met in acht neming van verschillende perspectieven, misschien wel participatief, aan de behoefte van huidige en toekomstige bewoners worden voldaan, terwijl ook uiteenlopende maatschappelijke doelen tegelijk worden behaald én de rechtstaat recht gedaan? De artikelen in dit nummer lenen zich goed voor het stellen van deze vragen. Antwoorden zijn per definitie contextspecifiek. Expliciteren en bediscussiëren welke grotere maatschappelijke waarden in de specifieke uitvoeringspraktijk in het geding zijn en voorrang verdienen, lijkt een eerste stap om ze te vinden.

Melika Levelt
Hoofdredacteur (m.levelt@hva.nl)

Lees minder

Achtergrondartikel – De heilige graal van democratische buurtontwikkeling

Achtergrond – De heilige graal van democratische buurtontwikkeling Door: Gideon Spanjar, Jelle van Aanholt, Frank Suurenbroek en Stan Majoor Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is aanzienlijk in achterstandsbuurten geïnvesteerd, vaak met weinig blijvende sociaal-economische verbeteringen. Met de huidige economische voorspoed en de toenemende vraag naar betaalbare woningen komt in veel gemeenten een nieuwe […]

Lees meer →

Achtergrond – De heilige graal van democratische buurtontwikkeling

Door: Gideon Spanjar, Jelle van Aanholt, Frank Suurenbroek en Stan Majoor

Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is aanzienlijk in achterstandsbuurten geïnvesteerd, vaak met weinig blijvende sociaal-economische verbeteringen. Met de huidige economische voorspoed en de toenemende vraag naar betaalbare woningen komt in veel gemeenten een nieuwe ronde van investeringen op gang. Net als in de recente geschiedenis bestaat ook nu vaak de wens bewoners en andere belanghebbenden bij het maken van plannen te betrekken. Maar bestaande planprocedures en organisatieculturen van gemeenten zitten vaak in de weg.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Lees minder

Artikel – Van kot naar campus

Van kot naar campus Door: Paul Kurstjens De universiteitscampussen in Nederland zijn aan het veranderen. De eerste op Amerikaanse leest geschoeide campus in Twente uit 1964 heeft inmiddels gezelschap gekregen van talloze andere campussen. Met het bouwen van studentenwoningen op de campus – lange tijd taboe – wordt menig universiteitscampus nieuw leven ingeblazen. Stad en […]

Lees meer →

Van kot naar campus
Door: Paul Kurstjens

De universiteitscampussen in Nederland zijn aan het veranderen. De eerste op Amerikaanse leest geschoeide campus in Twente uit 1964 heeft inmiddels gezelschap gekregen van talloze andere campussen. Met het bouwen van studentenwoningen op de campus – lange tijd taboe – wordt menig universiteitscampus nieuw leven ingeblazen. Stad en campus lijken zelfs synoniemen te zijn geworden. Maar zijn ze dat wel? Dit artikel doet de ontwikkelingen in Amsterdam nader uit de doeken.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Lees minder

Column O. Naphta – Rederlijkerwijs normloos

Column O. Naphta Redelijkerwijs normloos In het laatste nummer van Rooilijn over de Omgevingswet las ik nieuwspraak die ik meteen ben gaan uitzoeken: onder meer de ‘open norm’ die veelvuldig gebruikt zou worden. Open norm? Is dat geen contradicto in terminis? Daar wilde ik meer van weten. Het eerste resultaat van mijn zoektocht leverde op […]

Lees meer →

Column O. Naphta
Redelijkerwijs normloos

In het laatste nummer van Rooilijn over de Omgevingswet las ik nieuwspraak die ik meteen ben gaan uitzoeken: onder meer de ‘open norm’ die veelvuldig gebruikt zou worden. Open norm? Is dat geen
contradicto in terminis? Daar wilde ik meer van weten.

Het eerste resultaat van mijn zoektocht leverde op dat in de Omgevingswet het begrip open norm niet voorkomt, in de lijvige toelichting (629 blz.) wordt het precies één keer genoemd, namelijk in verband met de artikelen 1.6 en 1.7 van de Omgevingswet. Deze artikelen behandelen de ‘zorgplicht van eenieder’ (1.6) voor de fysieke omgeving en de ‘activiteiten met nadelige gevolgen’ (1.7), zijnde activiteiten waarvan de Nederlandse burger, althans ingezetene ‘redelijkerwijs’ het vermoeden kan hebben dat die ‘nadelige gevolgen [kunnen] hebben voor de fysieke leefomgeving.’

Lees het hele artikel hier

Lees minder