Jg. 52 / Nr.3 / 2019

Redactioneel – Mythe?

Mythe? Door: Melika Levelt   Dit themanummer, in samenwerking met het NWO Surf R-LINKproject tot stand gekomen, vraagt zich af of participatie een mythe is. Is het een verhaal uit onbepaalde tijd met vreemde wezens die dingen doen die gewone mensen niet doen en niet kunnen? Misschien is meepraten en meebeslissen door burgers inderdaad een […]

Lees meer →

Mythe?

Door: Melika Levelt

 

Dit themanummer, in samenwerking met het NWO Surf R-LINKproject tot stand gekomen, vraagt zich af of participatie een mythe is. Is het een verhaal uit onbepaalde tijd met vreemde wezens die dingen doen die gewone mensen niet doen en niet kunnen? Misschien is meepraten en meebeslissen door burgers inderdaad een mythe: wordt er veel over geschreven, gedacht en gelezen maar zijn gewone stervelingen er nauwelijks toe in staat. We ploeteren ladder op en af maar het leidt tot weinig. We kunnen ook optimistischer zijn, zoals Max Smit in het interview. Hij stelt dat participatie pas net echt begint te worden; dat we aan het begin staan van een wezenlijke verandering in het denken én handelen van bestuurders, ambtenaren en burgers. Ilse van Rijsingen beschrijft hoe Brabant experimenteerde bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie met een groep pioniers. Martijn Koster wijst op de rol die brokers, bemiddelaars tussen groepen mensen, kunnen spelen. Voorbeelden roepen echter ook vragen op, bijvoorbeeld over representativiteit. Wie doet mee en wie niet? Fundamenteler is de vraag of wat gezegd wordt ook wordt gehoord en of we voldoende tegengeluiden opsporen. Aan het eind van elk traject, participatief of niet, wordt een besluit genomen en leggen bepaalde belangen het af. Om daar recht aan te doen en verantwoording over af te leggen, vraagt luistervermogen. We moeten nog veel leren. Waar het toe leidt en of daarmee grote opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie opgelost worden, weten we niet. Maar niets doen, is geen optie. Wijsheid zit in het handelen. Ja, we kunnen filosoferen hoe het beter kan. Maar lezen, schrijven en denken is niet genoeg. Uiteindelijk moeten we kritisch en reflectief tot handelen overgaan en er het beste van maken. Hoe het allemaal precies moet, valt niet vanaf de zijlijn uit te vinden. Lees nog één keer over participatie, denk er het jouwe van en ga dan met al je wijsheid de mythe te lijf.

Melika Levelt

Hoofdredacteur (m.levelt@hva.nl)

 

Lees minder

Stelling: ‘echte’inspraak is bij burgerparticipatie vaak afwezig

‘Echte’ inspraak is bij burgerparticipatie vaak afwezig Stelling van Diederik de Koe, met reactie van Daan de Bruijn.   Burgerparticipatie gaat over het betrekken van de burger bij overheidszaken. Dit roept direct de vraag op of de overheid de burger wel echt volledig wil betrekken bij overheidszaken. Daarnaast kan je je afvragen of de burger […]

Lees meer →

‘Echte’ inspraak is bij burgerparticipatie vaak afwezig

Stelling van Diederik de Koe, met reactie van Daan de Bruijn.

 

Burgerparticipatie gaat over het betrekken van de burger bij overheidszaken. Dit roept direct de vraag op of de overheid de burger wel echt volledig wil betrekken bij overheidszaken. Daarnaast kan je je afvragen of de burger wel betrokken kan worden bij overheidszaken. Dit lijken gemakkelijke vragen, maar de antwoorden op deze vragen bepalen in grote mate de kans van slagen van goede burgerparticipatie en tot op zekere hoogte van maatschappelijke democratie.

Lees de stelling en de reactive van Daan de Bruijn hier.

Lees minder

Achtergrond: Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie

Achtergrond: Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie Door: Wendy Tan, Melika Levelt en Michiel Stapper De rol van de burger in ruimtelijke planvorming is in verandering. Althans, dat is de gedachte. Het debat hierover is echter niet nieuw. Al in de jaren zestig ontstond een roep om minder technocratisch en top-down tot plannen te […]

Lees meer →

Achtergrond: Ladder op, ladder af: 50 jaar participatie

Door: Wendy Tan, Melika Levelt en Michiel Stapper

De rol van de burger in ruimtelijke planvorming is in verandering. Althans, dat is de gedachte. Het debat hierover is echter niet nieuw. Al in de jaren zestig ontstond een roep om minder technocratisch en top-down tot plannen te komen. In dit artikel bespreken we hoe de kijk op de participatierol van burgers in de loop van de tijd is veranderd en welke weerslag dat had op de praktijk: is er in de loop van de tijd wezenlijk iets veranderd of is er niets nieuws aan de horizon?

Lees het artikel hier

Lees minder

Sleutels voor incrementeel ontwikkelen

Sleutels voor incrementeel ontwikkelen Door: Melika Levelt en Karin de Nijs   Incrementele gebiedsontwikkeling heeft sinds de crisis aan populariteit gewonnen. Door flexibeler in te spelen op veranderende omstandigheden en de capaciteiten van bewoners, ondernemers en gebruikers van een plek te benutten, gaat de kwaliteit van gebieden omhoog en neemt het draagvlak voor ontwikkelingen toe. […]

Lees meer →

Sleutels voor incrementeel ontwikkelen

Door: Melika Levelt en Karin de Nijs

 

Incrementele gebiedsontwikkeling heeft sinds de crisis aan populariteit gewonnen. Door flexibeler in te spelen op veranderende omstandigheden en de capaciteiten van bewoners, ondernemers en gebruikers van een plek te benutten, gaat de kwaliteit van gebieden omhoog en neemt het draagvlak voor ontwikkelingen toe. Wat blijft hiervan over nu de crisis voorbij is? Dit artikel gaat op zoek naar sleutels voor het succesvol handhaven van een incrementele aanpak.

Lees het artikel hier

Lees minder

Experimenteren met participatie en de Brabantse Omgevingsvisie

Experimenteren met participatie en de Brabantse Omgevingsvisie Door: Ilse van Rijsingen Meer integraal werken, maatschappelijke opgaven centraal zetten en een betere samenwerking tussen overheden. Dat is allemaal nodig om als overheid beter voorbereid te zijn op hetveranderende samenspel met de inwoner bij ontwikkelingen in de omgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden deze uitgangspunten […]

Lees meer →

Experimenteren met participatie en de Brabantse Omgevingsvisie

Door: Ilse van Rijsingen

Meer integraal werken, maatschappelijke opgaven centraal zetten en een betere samenwerking tussen overheden. Dat is allemaal nodig om als overheid beter voorbereid te zijn op hetveranderende samenspel met de inwoner bij ontwikkelingen in de omgeving. Met de komst van de Omgevingswet worden deze uitgangspunten nog eens extra benadrukt. Een reden voor de provincie Noord-Brabant om, met onder andere de Klein Brabant kar en het Participatie Rad, Brabant in te trekken en samen met inwoners een Omgevingsvisie te ontwikkeling. In dit artikel worden praktijklessen van deze creatieve participatieve aanpak besproken.

Lees hier verder.

Lees minder

Een gedecentraliseerde energietransitie

Door: Carina Wiekens en Lynette Germes Het invullen van het klimaatakkoord op lokaal niveau wordt de komende jaren een pittig proces. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor decentrale overheden. Samen met de netbeheerder en  lokale belanghebbende moeten zij handen en voeten geven aan de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking en het verduurzamen van de […]

Lees meer →

Door: Carina Wiekens en Lynette Germes

Het invullen van het klimaatakkoord op lokaal niveau wordt de komende jaren een pittig proces. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor decentrale overheden. Samen met de netbeheerder en  lokale belanghebbende moeten zij handen en voeten geven aan de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Burgerinitiatieven lijken een mooie rol te kunnen vervullen en schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar welke rol vervullen zij? Wat kan de gemeente verwachten en hoe verloopt de samenwerking op dit moment? In dit artikel staat de vraag centraal hoe locale partijen de energietransitie vormgeven.

Lees hier verder.

 

 

Lees minder

Sociaal leren in participatieve planning

Sociaal leren in participatieve planning Kim Carlotta von Schönfeld De Nederlandse overheid wil graag dat er meer participatie in de planning komt, zoals blijkt uit de nieuwe Omgevingswet. Hier zitten onder meer de aannames achter dat mensen ‘social leren’ door  participatie en dat dat wenselijk is. Maar wat dat sociale leren inhoudt is vaak niet […]

Lees meer →

Sociaal leren in participatieve planning

Kim Carlotta von Schönfeld

De Nederlandse overheid wil graag dat er meer participatie in de planning komt, zoals blijkt uit de nieuwe Omgevingswet. Hier zitten onder meer de aannames achter dat mensen ‘social leren’ door  participatie en dat dat wenselijk is. Maar wat dat sociale leren inhoudt is vaak niet duidelijk. Dit artikel maakt een begin om hier meer grip op te krijgen, door een psychologie-geïnspireerde benadering te nemen op wat sociaal leren inhoudt en wat de betrokken partijen met sociaal leren kunnen in de planningspraktijk.

Lees het artikel hier.

Lees minder

Brokerage in participatief stedelijk bestuur

Brokerage in participatief stedelijk bestuur Door Martijn Koster Binnen participatief stedelijk bestuur spelen bewoners een steeds grotere rol. De overheid streeft naar co-creatie en doet vaker een beroep op actieve burgers. Bepaalde bewoners werpen zich op als vertegenwoordigers van anderen. Gebaseerd op onderzoek in Brazilië en Nederland analyseert dit artikel zulke actieve bewoners als brokers: […]

Lees meer →

Brokerage in participatief stedelijk bestuur

Door Martijn Koster

Binnen participatief stedelijk bestuur spelen bewoners een steeds grotere rol. De overheid streeft naar co-creatie en doet vaker een beroep op actieve burgers. Bepaalde bewoners werpen zich op als vertegenwoordigers van anderen. Gebaseerd op onderzoek in Brazilië en Nederland analyseert dit artikel zulke actieve bewoners als brokers: sociaal makelaars die een bemiddelende functie op zich nemen tussen overheid en bevolking. Hierbij combineren ze formele en informele praktijken. Voor dit laatste is in Nederland vaak weinig aandacht. Vanuit het perspectief op brokerage analyseert dit  artikel participatief stedelijk bestuur als een (in)formele assemblage.

Lees het hele artikel hier

Lees minder

Interview- Max Smit “We zoeken naar verbinders in de stad”

Interview – Max Smit “We zoeken naar verbinders in de stad” Max Smit is een jonge planoloog die sinds 2016 voor de gemeente Amsterdam bij Ruimte & Duurzaamheid werkt. Daar maakt hij deel uit van Team Nieuwe Opgaven, dat onderzoek doet naar de ruimtelijke gevolgen van nieuwe ontwikkelingen zoals de snelle groei van de stad. […]

Lees meer →

Interview – Max Smit “We zoeken naar verbinders in de stad”

Max Smit is een jonge planoloog die sinds 2016 voor de gemeente Amsterdam bij Ruimte & Duurzaamheid werkt. Daar maakt hij deel uit van Team Nieuwe Opgaven, dat onderzoek doet naar de ruimtelijke gevolgen van nieuwe ontwikkelingen zoals de snelle groei van de stad. “Met alleen woningen krijg je geen stad. Je hebt ook maatschappelijke […]

Lees meer →

Max Smit is een jonge planoloog die sinds 2016 voor de gemeente Amsterdam bij Ruimte & Duurzaamheid werkt. Daar maakt hij deel uit van Team Nieuwe Opgaven, dat onderzoek doet naar de ruimtelijke gevolgen van nieuwe ontwikkelingen zoals de snelle groei van de stad. “Met alleen woningen krijg je geen stad. Je hebt ook maatschappelijke voorzieningen en werkgelegenheid nodig. Daar moeten we ook ruimte voor bieden, maar hoe je dat doet in zo’n hoog tempo zijn we aldoende aan het leren.” Daarnaast houdt Max Smit, die de masteropleiding Designing Democracy aan het Sandberg Instituut heeft gevolgd, zich bij de gemeente bezig met participatie, diversiteit en inclusie, onder meer in relatie tot de Omgevingsvisie.

Lees het interview met Max hier

Lees minder

Must reads; recensies en signalementen

Er zijn weer twee mooie boeken gerecenseerd. Brede kijk op projectontwikkeling, waarin haarfijn wordt uitgelegd dat projectontwikkeling een vak is met hoofdzakelijk een maatschappelijke opgave. Verder is Big picture on the future of the city ook gelezen. Een veelomvattend boek over urbanisatietrends in verschillende delen van de wereld. “It is a book that clearly celebrates […]

Lees meer →

Er zijn weer twee mooie boeken gerecenseerd.

Brede kijk op projectontwikkeling, waarin haarfijn wordt uitgelegd dat projectontwikkeling een vak is met hoofdzakelijk een maatschappelijke opgave.

Verder is Big picture on the future of the city ook gelezen. Een veelomvattend boek over urbanisatietrends in verschillende delen van de wereld. “It is a book that clearly celebrates the possibilities of the city and the chaos, density, complexity and agglomerations that it produces”

Bekijk ook de signalementen met sweer diverse must read boeken!

Lees het hier!

Lees minder

Column O. Naptha – Toespraak

Laat participatie nou net een van mijn lievelingsonderwerpen zijn. Ik was net afgestudeerd toen het participatievirus om zich heen greep, toen nog inspraak geheten. Hè ja, zes jaar studeren op plannenmakerij, hoe doe je dat, waarom in hemelsnaam, voor wie, door wie, nog meer van zulke vragen die jullie wel kennen, en opeens staan er […]

Lees meer →

Laat participatie nou net een van mijn lievelingsonderwerpen zijn.

Ik was net afgestudeerd toen het participatievirus om zich heen greep, toen nog inspraak geheten. Hè ja, zes jaar studeren op plannenmakerij, hoe doe je dat, waarom in hemelsnaam, voor wie, door wie, nog meer van zulke vragen die jullie wel kennen, en opeens staan er insprekers zenuwachtig te hakkelen dat het anders moet.

Verder lezen, klik hier.

Lees minder