Chris Jacobs-Crisioni en Eric Koomen – Telefoonantennes als voelsprieten voor levendigheid

Hoge functiedichtheid en functiemenging worden geassocieerd met meer en langere aanwezigheid van mensen in stadsbuurten. Dit leidt volgens Jane Jacobs en haar volgelingen tot een verbeterde leefbaarheid in die buurten. Met telefoongebruiksdata is in dit onderzoek aangetoond dat functiedichtheid en functiemenging inderdaad zorgen voor verhoging en verlenging van activiteit in de stad. Bovendien blijkt dat er samenhang bestaat tussen activiteitsmenging in stadsbuurten en indicatoren van leefbaarheid in die buurten.

 

Klik hier om het artikel te lezen.