Column O. Naptha – Haagse Trumpjes

Nadat beleidsgevoeligheidsambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid zich in 2019 eenzaam aan de top hadden genesteld met de bewerking van onderzoeksuitkomsten op de wijze waarvoor de president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika zich niet zou schamen, zijn de jongens en meisjes van het Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een inhaalrace begonnen. ‘Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen’, luidde de krantenkop een paar weken geleden. Samengevat: de Inspectie Leefomgeving en transport (ILT) deed grondig onderzoek – zes jaar analyse van honderden bestemmingsplannen, gemeentelijke en provinciale verordeningen, diepte-interviews – en concludeerde dat de decentralisatie van de ruimtelijke ordening faalt.

Verder lezen? Klik hier.