De wijk en het waterfront

Lieke Reinders en Eva Bosch

 

Menging en differentiatie. Het zijn buzzwoorden in de politiek van stedelijke herontwikkeling. Maar hoe doen mensen dat: samenleven in een gemengde wijk? Antropologisch onderzoek in een gentrificatiewijk in Zaanstad laat zien hoe de
leefwerelden van gevestigden en nieuwkomers zich tot elkaar verhouden. Het proces van gentrificatie gaat over harde knikkers en stenen, maar geeft vooral ook inzicht in de sociaalculturele praktijken waarmee mensen een wijk tot thuis maken.

 

Lees hier het hele artikel.