Denken en handelen in corridors

Paul Chorus

 

In Nederlandse steden is over het algemeen nog geen sprake van een systematische integratie tussen verstedelijking en openbaar
vervoer. Weliswaar kent ook Nederland voorbeelden van integratie van vastgoed- en stationsontwikkeling. Deze beperken zich echter veelal tot stationslocaties, terwijl toonaangevende buitenlandse voorbeelden uitgaan van een integrale strategie die de hele stedelijke regio en het openbaar vervoersnetwerk omvat. Tokio is één van de voorbeelden waar de spoorwegcorridor het vertrekpunt vormt voor het opstellen van een integrale gebiedsstrategie. Wat zou de Randstad hiervan kunnen leren?MB2-700

 

Lees hier het hele artikel.