Duitse lessen voor CPO in Nederland

Mark Zandvoort, Rens Baltus en Ward Rauws

 

De aandacht voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap groeit. Burgers verlangen meer invloed op het ontwerp van hun woning en woonomgeving en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt hiervoor kansen. Uit een analyse van tien Duitse en Nederlandse cases blijkt dat projecten sterk van elkaar verschillen. Die diversiteit is terug te voeren op twee belangrijke drijfveren van
bewoners om mee te doen: samen wonen en samen bouwen. Cruciaal voor het slagen van een project is dat bewoners werkelijk de vrijheid krijgen om hun idealen te realiseren. Duitse voorbeelden laten zien dat architecten daarbij een sleutelrol kunnen spelen.

 

Lees hier het hele artikel.