Duurzaam voedselbeleid faalt door verkokering

Harm Harmsen

 

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voorheen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, heeft beleid ontwikkeld met als doel verduurzaming van onze voedselproductie en consumptie. Het ministerie poogt gemeenten te stimuleren om een actieve rol op te pakken binnen het beleidsthema Duurzaam Voedsel en zo bij te dragen aan lokale netwerkvorming rond dit
beleidsthema. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Het beleid is op dit moment vooral gebaseerd op inzet van het communicatief instrument richting gemeenten en heeft in de praktijk echter geen enkel effect. De vraag is daarom of het ministerie wel het juiste beleidsinstrument inzet.70-410

 

Lees hier het hele artikel.