Etnische segregatie op buurtniveau

Aslan Zorlu & Joop Hartog

De perceptie dat immigranten sterk geconcentreerd in probleembuurten wonen mist een empirische basis. Slechts een zeer beperkt aandeel van de immigranten woont in buurten waar nagenoeg alleen immigranten wonen. Eenkleurige buurten komen al helemaal nauwelijks voor. Typische Marokkanenbuurten of Antillianenbuurten hebben nauwelijks gewicht in de ruimtelijke verdeling van de
immigrantenbevolking. Veel integratiebeleid is dus gericht op buurten waar slechts een klein deel van de immigranten in Nederland wonen.

 

Lees hier het hele artikel.