Arwin van Buuren en Geert Roovers – Het creëren van meerwaarde bij publieke werken

Het beheer van publieke werken zoals dijken, wegen, leidingnetwerken verandert. De publieke asset managers zoeken in toenemende mate naar de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Door bewust om te gaan met de stijlkeuze nemen kansen voor het maken van succesvolle combinaties toe. Dit betekent dat managers inzicht moeten hebben in zowel de eigen organisatie als de omgeving en daarbij de publieke meerwaarde in het oog dienen te houden.

Klik hier om het artikel te lezen.