Het flessenhalseffect voorbij

Patrick Witte

 

Effectief intermodaal goederenvervoer wordt in veel gevallen belemmerd door het optreden van flessenhalseffecten op transportnetwerken. Kennis van de knelpunten die leiden tot deze flessenhalzen is tot dusver incompleet gebleken. In dit artikel wordt op systematische wijze een inventarisatie van knelpunten in intermodaal goederenvervoer gemaakt, die gevat kan worden in
een sectoroverstijgend raamwerk. Een integrale benadering van deze knelpunten biedt belangrijke nieuwe inzichten voor beleidsmakers en private partijen die zich bezighouden met goederenvervoer in de ruimtelijke praktijk.

 

Lees hier het hele artikel.