Integraal en snel tekenen en rekenen

Ab Schelling, Ralph Klerkx en Dennis van Lit

 

Ruimtelijke ordening is een integrale discipline waarbij meerdere sectoren, zoals verkeer, milieu, energie, gezondheid en economie bij elkaar komen. Het planproces wordt momenteel ondersteund met modellen die sectoraal gericht zijn. Verkeersmodellen, luchtkwaliteitsmodellen, geluidsmodellen, energiemodellen, externe veiligheidsmodellen, gezondheidsmodellen en financiële modellen zijn voorbeelden van de sectorale modellen die worden toegepast. Er is echter nog geen integraal instrument of model dat het integrale proces kan ondersteunen, terwijl daar wel behoefte aan is, zo blijkt in de praktijk. Deze behoefte is de aanleiding voor het ontwikkelen van Urban Strategy.
70-411

 

Lees hier het hele artikel.