Interview – Anne Marieke Schwenke

Grootschalige toepassing van wind- en zonne energie is ruimtelijk én maatschappelijk experiment

Het aantal energiecoöperaties neemt een hoge vlucht. Ruim tweehonderd lokale samenwerkingsinitiatieven voorzien nu in 3% van de windenergie en 1% van de zonne-energie. Door hun lokale karakter vormen ze een uitdaging voor ruimtelijke ontwikkeling en bestaande systemen. Wetten en regels zijn immers afgestemd op
een energiesysteem met grote spelers. Natuur- en milieukundige Anne Marieke Schwencke, werkzaam bij AS I-Search onderzoekt de lokale energietransitie. Ze bekijkt de maatschappelijke vraagstukken vanuit het perspectief van actoren en hun krachtverhoudingen en werkt hierin samen met Planbureau voor de Leefomgeving en Netbeheer Nederland. Daarnaast is ze trekker van de lokale energiemonitor van HIER Opgewekt en ODE decentraal.

“De energiemarkt verandert. Ik zie steeds vaker een decentrale, gebiedsgerichte focus en de wens om gezamenlijk te investeren in duurzame energie. De initiatieven zijn lokaal, volgens coöperatief model waarbij de deelnemers de energieproductie en – verbruik in eigen handen houden. Die verandering gaat heel snel. Het aantal energiecoöperaties is gestegen van 15 in 2005 tot 220 in 2015. Het gaat vooral om sociale, financiële en proces innovaties en
juist minder om technische vernieuwingen. Lokale coöperaties passen bestaande technologie – zon en wind – juist toe in de praktijk. Ze experimenteren met bestaande technologieën in een complexe sociale omgeving, die voor grote partijen vaak nog niet voldoende beproefd is. Vanaf 2012 ben ik me gaan richten op deze ontwikkelingen. Er werd toen wel gesproken over nieuwe energiemodellen, maar ik miste een diepgaand overzicht en een duiding van de ontwikkelingen.

Lees hier het hele interview