Interview – Max Smit “We zoeken naar verbinders in de stad”

Max Smit is een jonge planoloog die sinds 2016 voor de gemeente Amsterdam bij Ruimte & Duurzaamheid werkt. Daar maakt hij deel uit van Team Nieuwe Opgaven, dat onderzoek doet naar de ruimtelijke gevolgen van nieuwe ontwikkelingen zoals de snelle groei van de stad. “Met alleen woningen krijg je geen stad. Je hebt ook maatschappelijke voorzieningen en werkgelegenheid nodig. Daar moeten we ook ruimte voor bieden, maar hoe je dat doet in zo’n hoog tempo zijn we aldoende aan het leren.” Daarnaast houdt Max Smit, die de masteropleiding Designing Democracy aan het Sandberg Instituut heeft gevolgd, zich bij de gemeente bezig met participatie, diversiteit en inclusie, onder meer in relatie tot de Omgevingsvisie.

Lees het interview met Max hier