Interview – “Verbeelding als wetenschappelijk gereedschap”

Vergaande en fundamentele veranderingen zijn nodig om onze samenleving te verduurzamen. Daarvoor kunnen de gereedschappen voor duurzame stedelijke ontwikkeling, waarvan enkele gesproken worden in dit themanummer, goed inzetbaar zijn. Maar meer is mogelijk en nodig. Ymkje de Boer en Andrew Switzer gingen te rade bij de Urban Futures Studio (UFS) van de Universiteit Utrecht. Ze vroegen Peter Pelzer, universitair docent bij het Departement Sociale Geografi e en Planologie en fellow van de UFS, en Jesse Hoffman, onderzoeker en docent bij de UFS naar hun visie en ervaring. Peter en Jesse waren beiden bij de oprichting van de UFS in 2016 betrokken. Om te beginnen, wat is de Urban Futures Studio en wat is de visie erachter? Download hier het hele interview.