Interview Zef Hemel

Een nieuwe vorm van planning? Hoe verhoudt dat zich tot de stad als brein? Zef Hemel, adjunct-directeur van de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam gebruikt deze metafoor voor de stad. Hij hield zijn inaugurele rede voor het hoogleraarschap van de Wibautleerstoel op 13 september. Een vijfjarige leerstoel die invulling moet geven aan de grootstedelijke vraagstukken waarvoor Amsterdam nu staat. Een bijna filosofische dialoog met de hoogleraar, opgetekend vlak voor zijn inaugurele rede.

 

Lees hier het hele interview (door Jan Duffhues en Marije Koudstaal).