Kilometerheffing voor zeehavens

Thierry Vanelslander, Christa Sys, Hilde Meersman en Eddy van de Voorde

 

De Vlaamse regring is voornemens een kilometerheffing in te voeren voor vrachtvervoer. Dit houdt in dat het huidige Eurovignet opgeheven wordt en vervangen wordt door een heffing op basis van gereden afstand. Tegenstanders beweren dat de zeehavens, transportsector en in het bijzonder bepaalde achterlandtrajecten zullen lijden onder deze kilometerheffing. Het is de vraag of en in hoeverre hier sprake van is.050-SEPROAUTH-02

 

Lees hier het hele artikel.