Len de Klerk en Ton Kreukels – Geschiedenis in vogelvlucht: planologische theorievorming

Deze vogelvlucht langs plannen voor de ordening en inrichting van de (stedelijke) ruimte laat zien dat planning en theorie onverbrekelijk verbonden zijn. Opvattingen over samenhang, esthetische normen, sociale wenselijkheden, ruimtelijk-economische criteria, draagvlak-en hiërarchievraagstukken, de functionele stad, het planningsproces als bindmiddel, ze berusten veelal op normatieve of empirische theorie. Het wetenschappelijk object in de planologie onderging een opvallende verschuiving van normatief geïnspireerde praktijkoplossing naar ruimtelijke ordening als sociale praktijk.

 

Klik hier om het hele artikel te lezen.