Mobiliteitsvoorkeuren: de gebruiker centraal

Paul van de Coevering

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte staat in het teken van een verdere decentralisatie, marktgerichtheid en integratie van het ruimtelijk ordenings- en mobiliteitsbeleid. Decentrale overheden zijn hierbij aan zet om bij nieuwe woningbouwontwikkelingen meer keuzevrijheid te creëren en aan te sluiten bij de toenemende heterogeniteit van woon- en mobiliteitsvoorkeuren van bewoners. Voor een betere afstemming tussen mobiliteitsvoorkeuren en de woonomgeving lijkt echter meer nodig dan het bieden van keuzevrijheid alleen.

 

Lees hier het hele artikel.