Niet wakker liggen over waterbedeffecten

Reinout Kleinmans, Hanneke Posthumus en Gideon Bolt

 

In Nederland zijn veel achterstandswijken opgeknapt door de woningvoorraad te herstructureren. Hoewel de leefbaarheid in deze wijken vaak is verbeterd, zijn er zorgen over de negatieve bijwerkingen van sloop en nieuwbouw. Zo zouden sociale problemen domweg van de ene naar de andere wijk worden verplaatst. Deze ‘waterbedeffecten’ zijn veelbesproken, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Recent Nederlands onderzoek naar deze effecten laat echter zien dat herstructurering niet tot ongewenste probleemverplaatsing op grote schaal leidt. Wel zijn er aanwijzingen voor kleinschalige waterbedeffecten.

 

Lees hier het hele artikel.