Ontwerpend onderzoek onmisbaar voor gebiedsontwikkeling?

Door: Hedwig van der Linden en Tom Daamen

 

Gebiedsontwikkelingsopgaven in de hedendaagse verstedelijking zijn per definitie meerduidig. Het
gaat in 2019 niet meer om een eenduidig doel zoals wijkvernieuwing of de vitalisering van een
bedrijventerrein. De opgaven in de grote steden gaan over verdichting, vermenging, vergrijzing
én segregatie, maar ook over betaalbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie, energietransitie
én nieuwe vormen van mobiliteit. En ieder stedelijk gebied heeft in zekere mate met al deze
vraagstukken te maken. Deze opgaven zijn niet los van elkaar op te lossen omdat ze betrekking hebben
op elkaar. Dit vraagt om een hedendaagse integrale aanpak en de vraag is hoe deze eruit kan zien.
HGebiedsontwikkelingsopgaven in de hedendaagse verstedelijking zijn per definitie meerduidig. Het
gaat in 2019 niet meer om een eenduidig doel zoals wijkvernieuwing of de vitalisering van een
bedrijventerrein. De opgaven in de grote steden gaan over verdichting, vermenging, vergrijzing
én segregatie, maar ook over betaalbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie, energietransitie
én nieuwe vormen van mobiliteit. En ieder stedelijk gebied heeft in zekere mate met al deze
vraagstukken te maken. Deze opgaven zijn niet los van elkaar op te lossen omdat ze betrekking hebben
op elkaar. Dit vraagt om een hedendaagse integrale aanpak en de vraag is hoe deze eruit kan zien.
Meer lezen, klik dan hier