Opschalen voor flexibiliteit in Westpoort

Gerard Smit en Remco Barkhuis

 

Haven Amsterdam moet als gebiedsbeheerder en -ontwikkelaar rekening houden met de Flora- en faunawet. Het onverwachts opduiken van pioniers als de rugstreeppad en orchideeën op plaatsen waar nieuwe bedrijvigheid wordt ontwikkeld kan leiden tot vertraging van werkzaamheden en ad-hocmaatregelen ten behoeve van een ontheffing. Sinds 2007 beschikt de haven over een generieke ontheffing voor activiteiten in het gehele havengebied: ontheffingen hoeven niet meer per project aangevraagd
te worden. De generieke ontheffing geeft procedurele zekerheid én een betere waarborging van de instandhouding van strikt beschermde soorten.

 

Lees hier het hele artikel.