Recensies

Spanning tussen praktijk en theorie?
Laws, D. & Forester, J. (2015)
Conflict, improvisation, governance. Street Level Practices for Urban Democracy, Routledge, New York, 384 p., ISBN 978-11380-25677,
€ 58,48

Wie een boek zoekt rijk aan verhalen, ervaringen, lessen en reflecties op ervaringen van mensen die zich bezighouden met de praktijk van stedelijke gebieds- en/of gemeenschapsontwikkeling moet dit boek lezen. Wie een gestructureerd boek zoekt waarin theorie wordt uitgelegd en toegepast op de praktijk van stedelijke gebiedsontwikkeling zou ik het boek niet aanraden. Vanuit het referentiekader van wetenschappelijke literatuur gezien is het een
wat ongewoon boek. Dit erkennen de auteurs overigens zelf ook. Zo stellen ze in het inleidende hoofdstuk dat het boek verschilt van bestaande literatuur, omdat het gedetailleerde praktijkverhalen presenteert en beoogt te laten zien wat anderen op abstract niveau geclaimd hebben (p. 2). Zoals hieronder nader uiteen- gezet wordt, heeft deze radicale oriëntatie op de praktijk en hiermee een zekere veronachtzaming van theorie zowel voor- als nadelen.

 

De experimentele stad, de stad als experiment
Evans, J., A. Karvonen & R. Raven (red.) (2016)
The experimental city, Routledge, 260p., ISBN 978-113885- 6202, € 115,-
Tamelijk sneu zijn de hypes in de ruimtelijke ordening mijns inziens altijd al geweest. Zo noemde bijvoorbeeld iedere zichzelf respecterende gemeente zich in de laatste decenia van de vorige eeuw gateway to Europe. Sinds het broedplaatsbeleid in Amsterdam begin deze eeuw, mede door ondergetekende, werd ingericht, wil iedere gemeente een broedplaats, het liefst in een oud gebouw zoals een fabriek. Er zijn zelfs mensen die menen dat de aanstaande grootschalige leegstand in het agrarisch vastgoed gevuld moet worden met creatieven. Ook daarvoor moet weer een blik kunstenaars, krakers en andere creatievelingen worden open- getrokken om… tja om wat eigenlijk? Wat is de bedoeling?

 

Lees de volledige recensies van Ingmar van Meerkerk en Jurgen Hoogendoorn hier.