Redactioneel

Jonge Stedeling

 

Doelgroepenbeleid is tegenwoordig populair. In de politiek hebben we ouderenpartijen en dierenpartijen.  Onderzoekbureaus kunnen ons allemaal indelen in segmenten op basis van drijf veren en levensstijl. Jongeren vallen hier meestal een beetje buiten en zijn maar matig politiek georganiseerd. Ze zijn bezig met scholing, werk, cultuur, ontspanning en liefde. De stad is daar het favoriete milieu voor. Goed en betaalbaar wonen is echter lastig.

 

In het verleden losten jongeren dat op via de toe-eigening van de rafelrandjes van het stedelijk milieu. Lange tijd waren de vervallen historische binnensteden en negentiende eeuwse wijken de gemengd- stedelijke milieus die sterk aansloten bij hun woonvoorkeuren en budget. Tegenwoordig vinden we studenten steeds vaker in omgebouwde kantoorkolossen aan de rand van de stad. Dat is lang niet altijd afzien, want in de vorm van dure ‘campussen’ of ‘student hotels’ zijn deze complexen vaak van alle gemakken voorzien. Dit brengt uiteraard de discussie op het grote probleem van betaalbaarheid. Om hoge woonlasten en steeds duurdere studies te financieren verdringen studenten via bijbaantjes de lager opgeleide stedelingen uit de arbeidsmarkt.

 

Het probleem is daarom breder, zowel ruimtelijk, economisch als sociaal. Steden hebben betaalbare huisvesting nodig om studenten, maar ook andere jongeren en nieuwkomers een basis te geven. Dat dit soms suboptimale woonomstandigheden zijn hoef geen probleem te zijn. Vooral als ze gelegen zijn in een stedelijk gebied met aantrekkelijke third spaces zoals cafés en kofehuizen. Deze Rooilijn gaat over de arbeidsmarkt en leefpatronen van de jonge stedelingen. Over hun zoektocht naar woonruimte en nieuwe oplossingen. De streng gereguleerde Nederlandse sociale woningbouw is vooral gunstig voor diegenen die erin zitten maar voor nieuwkomers in populaire gebieden nauwelijks toegankelijk. Jonge stedelingen zijn echter de kanarie in de mijn. Zonder plek voor nieuwkomers als hen verdwijnt de sociale, culturele en economische dynamiek uit de stad. Het probleem van jongeren moet daarom het doelgroepsdenken overstijgen. Mede dankzij fnanciële steun van woningcorporatie Stadgenoot kan Rooilijn er dit themanummer aan wijden.

 

Stan Majoor

Hoofdredacteur Rooilijn