Redactioneel – 50 jaar Toekomst!

In 1967 verscheen er bij het Planologische en Demografische Instituut van de Universiteit van Amsterdam een onopvallende publicatie, Mededelingen genoemd. In vijftig jaar heeft het blad zich ontwikkeld tot wat u nu in handen heeft. Het tiende lustrum van Rooilijn, met als thema ’50 jaar toekomst’, zal gevierd worden met een nieuwe rubriek, een themanummer en debatten. De planologie is een discipline dat zich bij uitstek bezighoudt met de toekomst maar tegelijk is het een wetenschap met als doel kritische reflectie en verdieping. In dit lustrumjaar blikken wij terug om lessen te kunnen trekken voor de toekomst. In de lustrumrubriek zullen vanaf volgend nummer onderwerpen en debatten van de laatste vijftig jaar in perspectief geplaatst worden. Hoe kijken wij vanuit het nu naar het debat van toen? Wat is hype gebleken en wat heeft de tand des tijds doorstaan?
In mijn ogen is het vermogen om met verbeeldingskracht vooruit te blikken maar ook kritisch naar het heden en verleden te kijken om weloverwogen maar gedurfde keuzes te maken steeds de kracht van Rooilijn geweest. Met de groei aan fora en platforms voor debat in de ruimtelijke sector zal dit vermogen in de toekomst waarschijnlijk alleen maar belangrijker worden. Inhoudelijk betekent dit dat wij onszelf en De bijdrage van Nanke Verloo in dit nummer is hier een goed voorbeeld van. In dat artikel wordt de waarde van een antropologische kijk in de planologie zichtbaar. Wat betreft de vorm van Rooilijn is het de kunst om de kracht van het bestaande te behouden en te versterken en tegelijk te voorkomen dat een kritische houding tegenover het nieuwe overslaat in het bij voorbaat afwijzen daarvan. Mocht Rooilijn het geluk hebben om haar twintigste lustrum te bereiken zal de redactie van 2067 waarschijnlijk net zo verbaasd naar de huidige Rooilijn kijken als wij naar Mededelingen nu. Net als in het verleden Rooilijn niet in één sprong veranderen, maar in kleine stapjes, door trial and error. Door de potentie van nieuwe media te benutten, samenwerking met bevriende platforms en instellingen te verkennen, de interactie tussen auteurs, redactie en lezers te versterken en pragmatisch met de internationalisering om te gaan bouwen wij nu aan de Rooilijn van de toekomst. Ik wil u hierbij uitnodigen om, vooral tijdens dit lustrumjaar, hieraan mee te doen.
Andrew Switzer
Hoofdredacteur Rooilijn (andrew@rooilijn.nl)