Redactioneel

Lokale Lente

 

Omdat gemeenteraadsverkiezingen gedomineerd worden door landelijke politieke kopstukken, ontstaat er al snel het idee dat ze niet van belang zijn. Niets is minder waar. Ruimtelijke ordening is altijd al een typisch lokale zaak geweest. Recente decentralisaties in de sociale sector bezorgen gemeenten ook daar veel nieuwe taken. Op het raakvlak van beide beleidsterreinen zien we de opkomende populariteit van wijkondernemingen. In Amsterdam verbindt de gemeenschap Lokale Lente – goede naam voor de tijd van het jaar – verschillende initiatieven. Zij laten zien dat bewoners, ondernemers en een groeiende groep faciliterende professionals juist op lokaal niveau innovatieve oplossingen realiseren. Winkelstraten worden gepimpt, leegstaand gemeentevastgoed getransformeerd en zorgtaken overgenomen.

 

People oriented planning noemt Patsy Healey dit in het interview dat we met haar afnamen. Uiteraard leidt deze ontwikkeling tot ideologische en praktische vraagstukken. In hoeverre kunnen buurtbewoners overheidstaken rondom zorg, veiligheid en stedelijke ontwikkeling overnemen? En is het erg wanneer hierdoor grote(re) verschillen ontstaan tussen plekken waar dit goed van de grond komt of juist achterblijft? In hoeverre lukt het bestaande instituties een dergelijke vorm van zelforganisatie te faciliteren? Gemeenten opereren nu vaak in een spagaat tussen enerzijds loslaten en anderzijds het waarborgen van publiekrechtelijke taken zoals gelijkheid en rechtszekerheid.

 

Het inspirerende van het lokale zit deels in het tegenwicht tegenover de grote, onpersoonlijke modernistische beleidskaders die zo goed pasten bij de vorige eeuw. Annalies Teernstra en Joep Albers concluderen in deze Rooilijn dat we ook geen wonderen mogen verwachten van dit soort burgerkrachtinitiatieven. Ik denk dat we ze moeten koesteren in hun kleinschaligheid en pragmatisme. Gebaseerd op deze uitgangspunten zou de gemeentelijke overheid zelf kunnen innoveren. Voor een krachtiger en gedifferentieerder lokaal beleid zijn wel meer eigen belastinginkomsten nodig. Het is iets waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al jarenlang voor pleit. De landelijke politiek wil er niet aan. Zolang het meeste geld via Den Haag rondgepompt wordt, blijft de potentie van het lokale onderbenut.

 

Stan Majoor – hoofdredacteur Rooilijn