Redactioneel – Jane Jacobs

In 2016 zou Jane Jacobs honderd jaar zijn geworden. Zij is zonder twijfel een van de invloedrijkste stedelijke denkers van de twintigste eeuw geweest. Meer dan dat was zij een activiste die het opnam tegen de geplande stadsvernieuwing onder andere in New York en later in Toronto. Zij benadrukte de leefbaarheid van wijken en de menselijke maat in een tijd waarin men de stad vooral functioneel wilde maken op een hoog schaalniveau en op een eenvoudige wijze. Zodoende heeft zij een impact gehad die veel verder reikt dan de planologie. Zij (en veel bekende en onbekende gelijkgezinden) hebben bijgedragen aan het veranderen van het denken over de stad, aan een transitie als het ware.
Dit Rooilijn-themanummer richt zich niet op de vraag wat Jacobs’ impact is geweest. Hagiografieën zijn er genoeg. Het neemt een kritische houding aan en richt zich op de vraag of haar werk nog steeds relevant is en, zo ja, hoe? Tegelijk met de voorbereidingen op dit nummer vond op de TU Delft het congres Jane Jacobs 100: Her legacy and relevance in the 21st Century plaats met een vergelijkbare insteek. Een selectie van de bijdragen evenals spontane inzendingen zijn opgenomen in
dit themanummer. Zij laten zien dat het gedachtegoed van Jacobs nog steeds relevant is en hoe breed het toepassing vindt, bijvoorbeeld in Tactical urbanism in Ulrum van Bas Bremen. Marleen Buizer ziet meer mensen de benadering van Jacobs van “op de barricades, in de wijken, in contact, wars van grenzen tussen academische disciplines” als nodig om hedendaagse stedelijke vraagstukken op een vernieuwende manier aan te pakken. Namens Rooilijn wil ik de auteurs en alle andere betrokkenen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit nummer.

Andrew Switzer
Hoofdredacteur Rooilijn (andrew@rooilijn.nl)