Redactioneel – de geest van de Omgevingswet

Redactioneel

De geest van de Omgevingswet

Het zal twee, drie jaar geleden zijn geweest dat het me echt begon te dagen: er is iets groots op komst in Nederland en het heet Omgevingswet. Eerst leek het nog iets obscuurs voor mensen ‘in de ruimtelijke ordening’, nu kan niemand er nog omheen. Met deze wet moet de ruimtelijke ordening integraler, flexibeler, dichter bij de burger en eenvoudiger worden. Over deze geest van de wet lijkt niet zo veel discussie te zijn. Over hoe dat in de praktijk vorm te geven en hoe het zal uitpakken, des te meer. De behoefte aan duiding en kennis om een idee te krijgen van wat ons te wachten staat is groot, getuige de stroom aan seminars, workshops en websites over de wet. Overal in het land worden inmiddels in proeftuinen en living labs ervaringen opgedaan met de nieuwe werkwijze. Dit themanummer over de Omgevingswet – mede dankzij steun van het programma ‘Eenvoudig Beter’ van het Miniserie van BZK tot stand gekomen – voorziet hopelijk ook in de behoefte aan meer inzicht in de wet.

Enerzijds toont het nummer een kritisch beeld. Bijvoorbeeld van de verschillen tussen de geest (ambities) en de letter van de wet op het gebied van participatie en de invloed van burgers, over de grote ict-opgave en over de transitieopgave die de wet behelst. Anderzijds laat deze Rooilijn zien hoe in de geest van de wet de ruimtelijke ordening daadwerkelijk anders aan te pakken is. Zo maken geografische analyses het mogelijk integraler en kleinschaliger inzicht te krijgen in de relatie tussen ruimte en welzijn. Dat kan de integrale en intersectorale ruimtelijke afwegingen faciliteren die de wet beoogt. Ook voorbeelden uit de praktijk van het betrekken van burgers, kavelruil en het vormen van een regionale visie komen aan bod. Twee Jonge Honden geven advies: omarm de onzekerheid en durf te vragen.

Of de voorbeelden en adviezen overtuigen dat de wet een succes zal worden? Laat ik hier geen standpunt innemen. Het oordeel is aan u. De artikelen in deze Rooilijn voegen voor mij in ieder geval weer enkele stukjes toe aan mijn beeld van de wet. Hopelijk geldt dat ook voor u en bieden alle bedenkingen, adviezen en voorbeelden u inspiratie om, als de wet er eenmaal is, in de geest ervan aan de slag te gaan.

Melika Levelt

Hoofdredacteur (m.levelt@hva.nl)