Redactioneel – DigiTaal

Saskia Sassen beweert dat het proces van financialisering de allesbeslissende kracht van het huidige tijdvak is. Van nutsvoorzieningen tot universiteitsvastgoed en rommelhypotheken, er kunnen nauwelijks te begrijpen en te controleren financiële producten van gemaakt worden. In de ontsluiting van kennis zijn juist manmoedige bewegingen waar te nemen om los te komen van de overheersende financiële logica. Internet speelt hier uiteraard een belangrijke rol in. Vakinhoudelijke blogs en open access boeken en tijdschriften komen op. Hier willen we als Rooilijn meer aandacht aan besteden. Daarom onthullen we onze rubriek DigiTaal waarin we een voor de ruimtelijke ordening relevant online platform de kans geven zich offline te presenteren. Platform VOER trapt af.

 

Zijn we hiermee getuige van een ‘ontfinancialisering’ van kennis? Tot nu toe nauwelijks. Als je een open access artikel wilt publiceren in  een gerenommeerd tijdschrift moet je duizenden euro’s inleggen. De grote uitgevers zijn vooralsnog niet van plan hun lucratieve melkkoeien te slachten. Blogs en andere platforms werken, net als Rooilijn, grotendeels via gratis inzet van vrijwilligers en worstelen met hun financiering. Hier speelt een klassiek probleem: kennis vergaren, analyseren en hier vervolgens een goed artikel of blog van maken kost tijd. ‘Verdienmodel’ is een beladen woord tegenwoordig, maar hoe zorg je er voor dat er in ieder geval een faire prijs betaald wordt?

 

Los van dit vraagstuk, blijft de invloed van de digitalisering op de maatschappij en de ruimte een favoriet onderwerp voor debat, onderzoek en reflectie. In deze Rooilijn onder andere in de stellingrubriek bij Ron Bos en Kees Jansen en in de artikelen van Gardner en Jacobs-Crisioni en Koomen.

 

Digitaal en online, het is uiteindelijk ‘slechts’ de infrastructuur van communicatie en ideeën. Ik ben het met Sassen eens dat het vooral belangrijk is de krachten van financialisering te begrijpen die deze infrastructuur – uiteraard – ook gebruiken. Zowel in de ruimte als in de vakmedia blijft het zoeken naar nieuwe initiatieven die noodzakelijke tegenkracht kunnen geven.

 

Stan Majoor

Hoofdredacteur Rooilijn (stan@rooilijn.nl)