Redactioneel – Gemeenschap

In 2016 zou een van de grootheden van de planologie, Jane Jacobs, honderd jaar zijn geworden. In de jaren ’60 van de vorige eeuw verzette zij zich tegen de planologie als te gericht op hoe steden horen te functioneren in plaats van hoe zij daadwerkelijk functioneren en op wat voor burgers en bedrijven goed hoort te zijn in plaats van echt goed is. Zij bepleitte een wetenschappelijke in plaats van ideologische vorm van planning waarbij geprobeerd moest worden om het functioneren van wijken, buurten en steden te begrijpen alvorens in te grijpen. Voor haar was de kracht van de stad de fijnmazige diversiteit en interactie in haar veel verschillende gemeenschappen. Bij Rooilijn sluiten wij hier in 2016 op aan. Rooilijn is geworden wat het is door de bijdragen van auteurs en redacteuren. Het voortbestaan van het blad is grotendeels te danken aan de belangstelling van u, onze trouwe lezers. Net als in de stad die Jacobs zo aanprees, is spontane interactie tussen diverse groepen ook de kracht van de Rooilijn-gemeenschap. Daarom wil ik u, lezers en auteurs van harte uitnodigen om op 25 februari naar de eerste Rooilijn Borrel te komen (zie advertentie op de volgende pagina). Hier kunnen wij kennismaken met elkaar en hopelijk ook nadenken over nieuwe kansen voor ons tijdschrift.

In dit nummer komen, zoals u van ons gewend bent, een breed scala aan thema’s aan bod. Er wordt gekeken hoe de werkwijzen van planologen en stedenbouwkundigen verbeterd kunnen worden door inzichten van een andere discipline te gebruiken; in dit geval de omgevingspsychologie. En wij kijken over de grens naar de worstelingen van Vlaanderen om een strategische ruimtelijke visie te ontwikkelen.

Zoals u gemerkt zult hebben, zijn in 2015 slechts vier van de zes nummers verschenen. In de komende maanden zullen wij deze achterstand inhalen. Daarnaast zullen wij een aantal kenniskringbijeenkomsten organiseren, bijvoorbeeld over experimenten in de stad en over de toekomst van gebiedsontwikkeling.

Ik wens u veel voorspoed en eveneens veel leesplezier dit jaar!

Andrew Switzer Hoofdredacteur Rooilijn (andrew@rooilijn.nl)