Redactioneel – Rick Meijer

(De) Zuidas

 

Voor gebiedsaanduidingen zijn van oudsher meerdere interpretaties mogelijk. Afhankelijk van symboliek, geschiedenis, afkomst of context worden grenzen verschillend geïnterpreteerd. Wat is bijvoorbeeld precies de grens van de Randstad of het Groene Hart? Of wat voelt nu als ‘het centrum’ van een stad? Dergelijke grenzen worden gevormd binnen een sociale context. Ook (de) Zuidas heeft hiermee te maken. Afhankelijk van wie je er naar vraagt varieert het antwoord van de gebiedsontwikkeling direct rondom station Amsterdam Zuid tot een veel breder stedelijk gebied. De gemeente Amsterdam trekt geheel zijn eigen (politieke) grenzen en noemt alles daarbinnen consequent Zuidas (zonder de) om daarmee deze gebiedsontwikkeling te branden.

 

Gekoppeld aan deze gebiedsaanduidingsdiscussie kampt Zuidas met het probleem dat veel mensen bij het gebied vooral aan de kantoorlocatie denken. Dit roept negatieve associaties op met het besmeurde imago van de bank- en vastgoedsector na de economische crisis. Dit etaleert zich op Zuidas door de permanent aan de vastgoedfraude gelinkte uitstraling van het Symphony-gebouw. Desondanks is het een van de best presterende kantoorlocaties in Nederland waar tegen de marktontwikkelingen in alweer een toenemende interesse en dynamiek waarneembaar is.

 

De aanknopingspunten voor een positiever imago liggen vooral in de toekomst als woonlocatie. Er zijn reeds 650 appartementen opgeleverd op de Zuidas, maar dit aantal zal groeien naar een totaal van 8.000 tot 9.000 woningen in 2040. Daarnaast wordt een scala aan voorzieningen gerealiseerd, groeit station Zuid tot een steeds belangrijker vervoersknooppunt en zijn er ‘in de tussentijd’ al volop activiteiten zichtbaar waardoor het gebied zich langzaam ontdoet van haar oorspronkelijke imago. Dit is ook de aanleiding geweest voor de InBeeld prijsvraag, waarin fotografen werden uitgedaagd de ‘geheime’ kant van de Zuidas bloot te leggen. Dennis van de Water is tot winnaar uitgeroepen. Met zijn originele foto’s geeft hij een geheel eigen interpretatie aan wat dit gebied is. Tenslotte danken we Dienst Zuidas, die met financiële steun dit nummer mede mogelijk heeft gemaakt.

 

Rick Meijer

Redacteur Rooilijn (r.meijer@bureaurekenruimte.nl)