Ruimtelijk beleid om mobiliteitsredenen?

Bert van Wee

 

De discussie of ruimtelijk beleid gericht op de personenmobiliteit zin heeft, wordt te beperkt gevoerd. Positieve effecten op bereikbaarheid en diverse andere positieve en negatieve effecten blijven vaak buiten beschouwing. Mogelijk is ruimtelijk beleid zelfs zinvol als het geen meetbaar effect heeft op personenmobiliteit. De vraag welk beleid aanbeveling verdient, moet veel breder worden beoordeeld dan alleen op basis van de mobiliteitseffecten. Het verdient de aanbeveling ruimtelijk beleid in onderzoek veel breder te beoordelen dan wat nu gebruikelijk is.

 

Lees hier het hele artikel.