Ruimtelijke planning voor een leefbaar landelijk gebied

Door: Martha Bakker

Ruimtelijke planning voor een leefbaar landelijk gebied

Het zal weinigen zijn ontgaan dat er van alles niet goed gaat in het landelijk gebied. Naast de stikstofcrisis hebben we te maken met een fosfaatoverschot, bodemdaling in de veenweidegebieden, methaanuitstoot door de melkveehouderij, en zien we – niet alleen in Natura2000- gebieden maar juist ook in het agrarisch gebied – de biodiversiteit hard achteruit gaan. Dan is er nog het risico van Q-koorts nabij geitenhouderijen, en is het een kwestie van tijd totdat er weer een veeziekte zoals de varkenspest uitbreekt. En dit alles vindt plaats tegen een achtergrond van conflicten tussen boeren en burgers over megastallen en andere vormen van landschapsontsiering. Minister Carola Schouten had gelijk toen ze vorig jaar stelde dat de Nederlandse landbouw in zijn huidige vorm onhoudbaar is.

Verder lezen? Klik hier.