Stelling: ‘echte’inspraak is bij burgerparticipatie vaak afwezig

‘Echte’ inspraak is bij burgerparticipatie vaak afwezig

Stelling van Diederik de Koe, met reactie van Daan de Bruijn.

 

Burgerparticipatie gaat over het betrekken van de burger bij overheidszaken. Dit roept direct de vraag op of de overheid de burger wel echt volledig wil betrekken bij overheidszaken. Daarnaast kan je je afvragen of de burger wel betrokken kan worden bij overheidszaken. Dit lijken gemakkelijke vragen, maar de antwoorden op deze vragen bepalen in grote mate de kans van slagen van goede burgerparticipatie en tot op zekere hoogte van maatschappelijke democratie.

Lees de stelling en de reactive van Daan de Bruijn hier.