Themanummers

 

Van de zes nummers per jaar zijn er gemiddeld vier ‘varianummers’ en twee themanummers. Voor de varianummers wordt een grote diversiteit in artikelen nagestreefd. In de themanummers zijn alle artikelen en andere bijdragen geschreven rond één thema. Themanummers worden in samenwerking met één of meer externe organisaties gemaakt die een financiële bijdrage leveren om de editie mogelijk te maken. Indien u interesse heeft in een samenwerking met Rooilijn bij een volgend themanummer, kunt u contact opnemen met het bureausecretariaat: info@rooilijn.nl.

 

 

In het recente verleden zijn themanummers gemaakt over De jonge stedeling (RL05-2013), klimaatadaptatie (RL04-2013) en Dorpen in verandering (RL02-2013). Oudere themanummers zijn te raadplegen in het archief.

 

In 2014 staan themanummers met als (werk)titels duurzame bereikbaarheid van de Randstad (RL03-2014), urban regions in the delta (RL04-2014) en Zuidas (Rl05-2014) centraal.