Themanummers

 

Per jaar zijn er enkele nummers gewijd aan een specifiek thema.  In het recente verleden zijn themanummers gemaakt over De nieuwe Omgevingswet (RL05-2018),  Duurzame Gebiedsontwikkeling (Rl04-2018)Jane Jacobs (Rl 01 – 2018). Oudere themanummers zijn te raadplegen in het archief.

 

Themanummers worden in samenwerking met één of meer externe organisaties gemaakt die een financiële bijdrage leveren om de editie mogelijk te maken. Indien u interesse heeft in een samenwerking met Rooilijn bij een volgend themanummer, kunt u contact opnemen met het bureausecretariaat: info@rooilijn.nl.